Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Ny utökad utredning för ägare till fåmansföretag - 3:12-reglerna

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2023-03-16 14:21 )

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 kommittédirektiv om förenklingar av de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. 

 

Idag (2023-01-26) gjordes en ändring i det ursprungliga uppdraget. Kommittén ska utöver de ursprungliga direktiven se över 3:12-reglerna för att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag. 

 

Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisats senast den 30 november 2023. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 mars 2024.

 

=> Detta leder sannolikt till att ett nytt lagförslag knappast kan vara på plats före inkomståret 2025.

 

Kommittén ska bla

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bl.a. utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas
  • analysera om beskattningen vid ägarskiften mellan närstående och till personal är neutral i förhållande till avyttring av kvalificerade andelar till andra subjekt och, om så inte är fallet, hur reglerna kan förändras för att beskattningen ska bli mer neutral
  • lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga

 

Mer information om tilläggsdirektivet finns här

Medverkande