Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Köpa ut leasingbil vid avtalets slut i AB

Vårt AB har under 3 år leasat en personbil perioden har nu löpt ut och företaget bestämde att köpa ut bilen från leasingföretaget. Vi har nu fått en sista faktura från leasingföretaget med försäljningspris 95 223 kr
Moms 25 % 23 805,75
Administrativ avgift 500
Moms 25% 125 kr
Den slutar totalt på 119 654 kr som företaget ska betala men hur ska detta konteras?
Läste någonstans att det ska konteras som ett inköp och inte ta hänsyn till momsen betyder det att jag ska kontera 1930 Bankkonto i kredit 119 654 och 1240 bilar i Debet 119 654?

Företaget ska sedan sälja bilen vidare för marknadspris och den är värd 210 000 kr ca ska man då skicka en faktura till den personen som ska köpa den eller hur gör man den transaktionen samt att det kommer att bli en vinst för bolaget hur konteras allt detta??

MVH
Veronica

4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

Din kontering för inköpet är rätt

Vid försäljning konterar du

Debet 1930  210 000
Kredit  1240  119 654 
Kredit  3973   90 346 

Mikael

 

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-07-24

Fd medlem
Inte tillämpbar

har ingen kommentar om konteringen.

Men jag har en fundering efter att jag läste detta
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/bilarochmoms.4.58d5557...

Köp eller leasing?

Enligt momslagen kan ett avtal om finansiell leasing innebära försäljning av personbil i stället för uthyrning. Grundregeln är att du har tecknat ett uthyrningsavtal om din leasinggivare inte överlåter ägandet, det vill säga de ekonomiska rättigheterna och skyldigheterna, till dig. Du har däremot tecknat ett avtal om försäljning om du måste köpa eller hitta en annan köpare till bilen när leasingperioden går ut. Det är som regel också fråga om försäljning om

  • du har rätt att köpa bilen när avtalet går ut och
  • det beräknade priset för att köpa bilen är så pass fördelaktigt jämfört med marknadsvärdet att det inte finns anledning att tro att du skulle avstå från att köpa bilen.

 och funderar om skatteverket skulle kunna se detta som att det egentligen inte varit leasing utan köp redan från början. (därmed inget momsavdrag under leasingen)
 Detta eftersom utköpsbeloppet är såpass mycket lägre än marknadsvärdet.
(Eller är detta normalt förfarande och inget problem?)

OBS jag kan inte detta utan skulle gärna se kommentarer ifrån någon som varit inblandad i hur skatteverket tolkar liknande.

Hm Den var ny, åtminstone har inte jag hört det resonemanget tidigare. Men Skatteverket hittar ju på nya resonemang hela tiden. Läste på länken och det är ju precis som du skriver. Dom flesta leasingavtal är ju förmånliga att lösa vid avtalstidens slut, men man garanterar ju även värdet så det finns ju alltid en risk förknippat med en leasing. Den delen verkar inte Skatteverket ha tagit med i sitt resonemang (konstigt va?) . Vi får säkert höra mer om det här. Men deras exempel med en traktor som man löser för 5 000 kr har då jag aldrig hört talas om. Det brukar ju vara typ 10-20% i restvärde oftast... och aldrig så lågt som 5 000 kr...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Köper in en leasingbil för restvärdet inkl moms från leasingfirman. Vilket konto lägger jag inköpet av bilen på .  Säljer sedan bilen direkt till annan person, kan man skriva en vanlig faktura på detta då hamnar försäljningen på konto 1510 är detta rätt ??