Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Ska lönebidrag redovisas i momsrapporten?

Ska lönebidrag etc redovisas i momsrapporten?
Företagen som jag redovisar för får båda lönebidrag etc som jag konterar in på konto 3988 "Erhållna bidrag personal". I det ena företagets bokföring finns ingen momsrapportkod för detta konto. Men sen har jag startat nytt företag i bokföringsprogrammet, för att kunna bokföra åt ytterligare ett företag, och då upptäcker jag på momsrapporten att kontot (som standard?) är kopplat till ruta 42 i momsdeklarationen (E. Försäljning mm som är undantagen från moms)... Vilket är rätt??

9 SVAR 9
Per Nyquist
ANSTÄLLD

Hej Maria!

Skatteverket skriver så här angående vad som ska redovisas i ruta 42:

"Här redovisar du försäljning m.m. som är undantagen från moms och som du inte ska redovisa i någon annan ruta. Här ska du också redovisa försäkringsersättningar och bidrag du tagit emot som inte är ersättningar för sålda varor eller tjänster."

Jag tolkar det som att belopp för lönebidrag ska redovisas i ruta 42 eftersom det är ett bidrag som inte är ersättning för sålda varor eller tjänster. Konto 3988 har därför också momsrapportkod 42 som standard i programmets kontoplan.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för bra svar! Då återstår arbetet att reda ut det vi ev. tidigare gjort fel (dvs. inte redovisat...). Men nu ska det bli rätt fr.o.m. 2013 - och det tack vare er!!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Enligt svar från Skatteverket (13-02-16) så ska INTE lönebidrag redovisas i ruta 42!
I denna ruta redovisas t.ex. EU-bidrag, momsfri uthyrning av fastigheter etc. Se SKV 409 sid 13
Fd medlem
Inte tillämpbar

Okej tack Anitha. Då får jag väl ändra igen... Sånt är livet.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Har också funderat på detta. Vad är det för ett svar (13-02-16) Du hänvisar till Anitha? Enligt SKV 409 är det ju lite av en tolkningsfråga.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag ställde frågan direkt till Skatteverket och det var det svar jag fick av dom den 13-02-16. Dvs att lönebidrag inte skulle redovisas.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ok. Tack Anitha. Själv har jag egentligen aldrig gillat redovisning med lönebidrag i inkomstsidan. Tycker istället att den skall minska lönekostnaden...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag har fått en skatteförfrågan under 2017, där de frågade om omsättningen i momsrapporten inte stämmde överens med inkomstdeklarationen för 2016. I svaret framkom att lönebidraget skall ingå i ruta 42 i momsrapporten.
Per Nyquist
ANSTÄLLD

Tack för infon Anitha! Det verkar onekligen vara ett område som är svårtolkat även för Skatteverket.