Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Varulager- ett måste?

Jag sitter med årsavstämning och ska bocka av lager och produkter i arbete och har därmed en fråga kring detta. Inköpen av varorna är bokförda som en kostnad, innebär detta att man inte behöver inventera lagret och värdera varulagret?

 

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 230311

15 SVAR 15
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Lagret ska alltid inventeras och värderas vid årsskiftet. Om lagervärdet är lägre än 5000 kr krävs dock ingen åtgärd i bokföringen i en enskild firma eftersom lagret då värderas till 0.

Så om man har ett varulager på under 5000 kr behöver man alltså inte bokföra något varulager överhuvudtaget? 
/Henric
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det är korrekt uppfattat. Observera att gränsen på 5000 kr gäller för en enskild firma. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Finns det någon färdig mall man kan använda för detta? Såg en tidigare uppkaga av eekonomi där det fanns undet årsrutiner. Då fyllde man bara i ansk.värde osv.
Är det okej att bara kolla vårt inköpspris på våra barnkläder/artiklar o jmf det med försäljningsvärdet o därefter ta det som visar lägst värde gentemot 97%-regeln? Eller ska det värderas på annat vis? Vi har inte inventerat lagret under året. Det är okej att bara slå ihop alla inköp som gjorts?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Lagrets värde ska fastställas till det lägsta av 97% av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning, så i de flesta fall är det anskaffningsvärdet som ligger till grund för beräkningen. Lagret värderas inte genom att slå ihop alla inköp som har gjorts under året, utan du ska värdera de artiklar som faktiskt fanns i lagret vid årsskiftet.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Har en tolkningsfråga ang. 97%

Lagrets värde ska fastställas till det lägsta av 97% av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

 

Betyder: 97% av anskaffningsvärdet.

Betyder: 97% av det verkliga värdet?? Har jag förstått rätt?

Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning.

 

Hur ser det ut med kasserad lagervara, hur konterar man det?

 

/Jenny

Hej!

Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning.

Lägsta värdets princip bör alltid tillämpas vid lagervärdering. Den innebär att det värdet som är lägst, antingen anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet, används som grund för värderingen. Om anskaffningsvärdet visar sig vara lägre än det verkliga värdet beräknas varulagret enligt 97-procentsregeln. Avdraget på tre procent kallas inkurans och är en värdeminskning av varor på grund av exempelvis skador och teknisk eller modemässig föråldring.

 

Du bokför avdrag för inkurans i kredit på ett eget konto, till exempel 1451 Inkurans lager.

 

Frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. /Tinna 

 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för svaret.

Gäller inkurans också enskild firma då jag inte hittar detta konto?  Är kontot något slags uppräkning på hur mycket värdeförlust företaget haft? Jag hittar enbart 2196 Lagerreserv med motbokningskonto 8899.

Nu återstår frågan hur jag konterar kasserad vara / vara som har gått ut (datum) / blivit dålig i enskild firma. 

 

/Jenny

Hej Jenny

Som jag tänker så bokför du inkurans på t.ex. 1451 och om du inte har kontot upplagt i ditt program så får du börja med att aktivera det. Inställningar - Kontoplan - Nytt konto eller så gör du en kopia av bokföringskonto 1450 (som finns i ditt bokföringsprogram Visma eEkonomi Smart) samt döper det till inkurans. 

Du bokar kontot för inkurans i kredit mot det konto du har upplagt för lagerförändring i debet - kontot jag använder heter 4990 Lagerförändring. Är du osäker på vilket konto som gäller för dig kan det vara bra att slå en pling till din redovisningskonsult så ni båda är överens om hur du ska bokföra. 

Trevlig helg! /Tinna

 

 

 

Fd medlem
Inte tillämpbar

En fråga !
Vi som har varor som består av pärlor och andra delar som vi tillverkar smycken av. Hur ska vi kunna få fram ett värde när vi inte vet vad vi skall tillverka. Hur får man fram ett värde på 1000 tals pärlor?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Anskaffningsvärde borde ni kunna få fram genom att titta på vad ni betalat för pärlorna när ni köpte in dem. Verkliga värdet kan vara svårare, men förhoppningsvis är det inte lägre ä nanskaffningsvärdet och då är det anskaffningsvärdet som ligger till grund för lagervärdeingen.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Okej. Har haft svårt att förstå det där med själva värderingen. Ja verkliga värdet kan vara hur mycket som helst egentligen beroende på vad man tillverkar. Så då är det alltså anskaffningsvärdet som man utgå ifrån.
Tack !
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ska man alltid räkna med tex fraktpaket som man har köpt in? Vi har köpt in tyg för att tillverka påsar att lägga våra varor i, måste detta räknas med vid inventering? Dessa saker är ju sådant som medföljer vid beställning, inget som någon kan köpa. Ska man bara ta med sådant som är till för försäljning? Vi hittar hela tiden olika svar på detta?
Fd medlem
Inte tillämpbar

En grundregel är att lagret innehåller varor och material som är avsedda att säljas vidare. Om ni har köpt tyg för att tillverka påsar som sedan inte säljs vidare ska tyget inte ingå i lagervärdet.

Kostnader för frakt ska ingå i det anskaffningsvärde som används för beräkning. Detsamma gäller andra extrautgifter för inköpet.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Okej då förstår vi att frakt på inköpen ska tas med i beräkningen. Men har vi förstått dig rätt att vi inte behöver räkna in tyget till påsarna, trots att vi i dessa påsar lägger det kunden beställt och sedan skickar det till kunden? Stämmer det även att fraktkartonger vi köpt in för att sedan skicka beställningar i inte ska tas med?