Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Magnus56
NY MEDLEM

Upplupna semesterlöner

Status: Ny

Jag behöver dela upp upplupna semesterlöner så att det till huvudboken överförs Upplupna semesterlöner avseende månadslön till ett skuldkonto i huvudboken och upplupna semesterlöner avseende Bonus/provision till ett annat skuldkonto i huvudboken. Hur hittar jag en lösning på det?

4 Kommentarer
CarinaEsp
CHAMPION

Hej,

 

Eftersom semesterskulden som beräknas i Visma Lön endast är preliminär så gör jag en justering enligt semesterskuldlistan varje kvartal i samband med att kvartalsrapport till styrelsen ska fram.

Till min hjälp har jag en excelfil där jag utgår från vad jag har i HB och lägger in korrekta siffror i en annan kolumn. Därmed får jag fram underlag till en bokföringsorder för att justera semesterskuld och andra löneskulder.

Magnus56
NY MEDLEM

Jag var nog lite otydlig. Det gäller naturligtvis inställningar i Visma lön. Därav följer att det redan i Visma lön indikeras två skuldkonton (likväl som man kan ha olika kostnadskonton för lön respektive Bonus/provision)

Tinne Lestrin
MODERATOR

Hej Magnus56!

 

Vi har i dagsläget tyvärr ingen funktion för att dela upp upplupna semestelöner för månadslön respektive rörlig lön(provision/bonus) till olika skuldkonton. Men jag tycker att det var ett bra förbättringsförslag, så jag kommer att göra om din fråga till en idé och ta det vidare för utvärdering!

 

Har du fler funderingar är du alltid välkommen att återkomma till oss här i forumet.

Trevlig helg på dig!

/Tinne

Magnus56
NY MEDLEM

Ja, det vore bra om det kan utvecklas. (som gammal systemförvaltare känns det som att det inte vore en allt för komplicerad förändring att göra) Som jag förstår det, relaterat till Semesterlagen och vad arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om, ska semesterlön på provision, dvs det som Semesterlagen beskriv som rörliga lönedelar, inte påverkas av något annat än just utbetald provision. Och att särredovisa upplupen semesterlöneskuld på provision i huvudboken, och naturligtvis även på bokföringsunderlag från Visma Lön, underlättar definitivt avstämning av densamma likväl som avstämning av annan upplupen semesterlöneskuld.

 

Det jag också upptäckt, och blivit lurad av, är att om jag markerar rutan för Semestergrundande lön på lönearten för Övrig ersättning så beräknas inte semestertillägg vid skapande av lönespecifikation för Övrig ersättning när en anställd tar ut semesterdagar. Redovisning av semestertillägg på den anställdes lönebesked redovisas endast beräknat på Månadslön, förutsatt att det är en anställd med månadslön, t ex Semestervillkor 20. Däremot överförs en framräknad semesterlöneskuld för Övrig ersättning till huvudboken!

/Magnus