Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2023-05-23 15:33 )
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 2436 Visningar

I Visma Lön 600 finns möjlighet att få automatisk beräkning av Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto under Personal - Arbetstidsförkortning/-konto.

Programmets funktion för detta bygger på de vanligaste kollektivavtalen för att det ska passa så många avtal som möjligt.

Viktigt är att du själv kontrollerar att de formler som programmet använder sig av stämmer överens med hur just ditt kollektivavtal fungerar när det gäller beräkningen för detta.

 

Inställningarna för Arbetstidsförkortning

Programmets funktion fungerar när ditt avtal säger att det ska avsättas ett antal minuter/vecka som i exemplet här nedan 60 min/vecka.

Är det ok med det kollektivavtal ni följer så kan du också av en summa timmar/år räkna fram hur många minuter/vecka det blir och lägga in det i rutan såvida programmets beräkningar är ok när det gäller ert kollektivavtal.

 

Skulle det vara så att ditt avtal i stället avsätter ett antal timmar/år oavsett hur man har arbetat så ska du i stället använda dig av löneart 4200 för att boka upp de timmarna i Tidbanken och sen kan du använda 4230 när timmar ska tas ut från Tidbanken.

 

Lägger du in antal minuter/vecka så kan du också välja om det ska göras avsättning automatiskt vid varje lönekörning, vilket kan rekommenderas eftersom du då slipper göra beräkning varje år, te x vid det nya semesterårets början.

 

Väljer du en automatisk avsättning vid lönekörning så räknar programmet fram avsättningen enligt de formler som finns i bakgrunden och enbart på det lönebesked som är för den månaden. Grundande för avsättningen är de lönearter som använts och som har en markering för Arbetstidsförkortning. 

Du kan också göra en inställning för vilken avsättningsprocent som ska användas om någon av de anställda i stället vill ha en uppräkning av pensionspremie.

 

Här nedan kan du se en bild på inställningsrutan och hur formlerna för beräkningen ser ut kan du läsa mer om i avsnittet Underlag och beräkningar på Sammanställning i vår skrivna hjälp. Gå sen vidare på rubriken för vilken avsättningsprincip det gäller. 

 
arbetstidsförkortning.PNG

 

Inställningar för Arbetstidskonto 

Vid Avsättning för Arbetstidskonto kan den anställde välja att ha avsättning i pengar eller i tid och det finns möjlighet att då lägga in avsättningsprocent respektive timmar/år eller avsatt belopp/ordinarie timlön. Vi har också ett avsnitt där du kan se formlerna för hur programmet beräknar avsättningen vid Arbetstidskonto för de olika avsättningsprinciperna, Beräkningsformler vid avsättning i hjälpen. 

 

 

Gemensamt för Arbetstidsförkortning/Arbetstidsförkortning

  1. Välja avsättningsprincip och gör inställningar för detta
  2. Skapa valblankett där de anställda ska välja vilket uttagsval de vill ha
  3. Registrera de uttagsval de anställda gjort
  4. Gör beräkning av avsättningen om ni inte valt att ha automatisk avsättning på varje lönekörning.
 

När en anställd slutar och du inte har automatisk avsättning på lönekörningarna så måste du manuellt betala ut det innestående som eventuellt finns på den anställde för det sker inte med automatik i slutlönen. Det gör du genom att välja den period som du hittills inte gjort avsättning på för den personen.

 

För att programmet ska kunna beräkna avsättning för Tid så måste det finnas ett schema på den anställde. Kan även vara ett Ej schemalagd arbetstid men det som måste finnas med är veckoarbetstiden vid heltid. I övrigt så hämtas informationen från lönearternas kvantitet när det gäller arbetad tid.

 
Tips: Förhandsgranska Valblanketten och titta på sammanställningen där det tydligt syns vilken avsättning det blir på respektive anställd vid de olika valen av avsättning, t ex tid, pengar eller pension.

 

Här finns mer att läsa om Arbetstidsförkortning och Arbetstidskonto.

 

 
fragaomspecialisthjalp.png

 

 

Medverkande