Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Johan Ekman
UTFORSKARE

Belopp vid årets utgång stämmer inte med raden i balansräkningen

Sitter med årsredovisningen för 2023 i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning.
Under 2023 har jag gjort en extra utdelning på 132 000 kr.

När årsredovisningen kontrolleras får jag följande meddelande:

Raden 'Belopp vid årets utgång' i kolumnen 'Balanserat resultat' (132 821) stämmer inte med raden i balansräkningen (0).

Jag har ingen aning om vad som kan vara fel och vet inte riktigt hur jag ska påbörja felsökningen.
Tips mottages tacksamt.

11 SVAR 11
Roffakab
CHAMPION

Hej

 

Mina tips

 

1. Kontrollera att att du bokfört Bolagsstämmans beslut att disponera 2022 års resultat:

Debet 2099

Kredit 2091

 

2. Kontrollera att du bokfört beslutet om extra utdelning:

Debet 2091      132 000

Kredit 2898      132 000

och att du fyllt i beloppet i avsnittet "Förändring av eget kapital" och raden Efterutdelning.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Johan Ekman
UTFORSKARE

Hej RoffaK, uppskattar verkligen din hjälp!
I förra året (2023) när jag gjorde extra utdelningen (vid sommaren) gick det mellan dessa konton. 

 

JohanEkman_0-1707504087963.png


När jag är inne på Deklaration/Årsredovisning för 2023 så har jag detta angivet (nedan bild). 
Är det raden "utdelning" i förändring i eget kapital som jag behöver lägga in de 132'?  
Samt bilden längst ner inne på Resultatdisposition och efterutdelning som jag igen fyller i 132' ? 

JohanEkman_1-1707504342098.png

 

JohanEkman_2-1707504486756.png

 

Hej

 

1. Boka om 821,26 enligt nedan med datum vid ordinarie bolagsstämma

Debet 2099          821,26

Kredit 2091          821,26

I princip skulle beloppen varit 132 821,26 och ver 110 skulle ha tagit utdelningen från konto 2091 men slutresultatet blir detsamma.

 

2. Fyll i - 132 000 i rutan Utdelning och kolumnen Förändring av eget kapital så att Balanserat resultat vid Årets utgång blir 821 kr.

 

3. I Vinstdisposition blir Balanserat resultat 132 821 och Efterutdelning - 132 000.

 

Hör av dig om det inte fungerar.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Johan Ekman
UTFORSKARE

Du är fantastisk hur mycket eloge du ska ha för att du hjälper folk här ! (Real Champion) 

Inser nu att efter förra årsbokslut i 2023 så kommer "endast" Visma deklaration att flytta 8999 till 2099 (trodde det var klart sen) men ser nu att det sedan direkt när ett nytt räkenskapsår börjats flyttas en gång till från 2099 till 2098... 
Och där är det endast "parkerat" tills bolagstämman beslutat vad man gör med vinsten. Om allt stannar i bolaget bokas det om igen frå 2098 till 2091 (där det tillslut "stannar" - lämnas vilande) 

Alternativt då om utdelning beslutats Så tas det antingen direkt från 2098 (om det är årsbolagstämman) men som i mitt fall när det var efter utdelning via extra bolagstämma så skulle det ha legat på 2091 varpå därifrån jag skulle flyttat det från 2091 till 2898... sen vidare ut när betalt kredit företagskontot 1930 och då minskat "skulden" på 2898 med debet. 

(pardon my french men det är et "helsikes" flyttande av vinsten mellan konton... 8999 till 2099 kan jag förstå.. resultatet till balansen. Men att blanda in 2098 steget känns lite väl.. och även 2091... 

Därav min "shortcut" från 2099 till  2898... men hoppas inte detta är allvarligt ? 

Extra fråga gällande utdelningsutrymme. (jag är ensam I mitt AB - Konsult - tar upp till brytgräns i lön) 
Enligt förenklingsreglen 2022 låg utrymmet på 187 550 varpå jag tog 132 000 = 55 550 Kvar i utrymme (sparat) det året, om jag förstår det rätt.
2023 är utrymmet nu på 195 250 + 55 550 vilket skulel tyda på att jag kan ta utdelning på 250 800 ? (Stämmer det, tänker jag rätt då?)
och i så fall fyller jag i det i Resultatdisposions avsnittet under utdelning, korrekt ? 

Tack för alla svar !
(hoppas detta även hjälper andra i framtiden som söker fram det) 🙂 


Hej

 

Om du ägde 100 % av aktierna 2023-01-01 får du för beskattningsåret och Förenklingsregeln tillgodoräkna dig 195 250 kr i utdelningsutrymme. 2023 tog du ut 132 000 (efterutdelning) och har alltså 63 250 kvar att spara till 2024 års beskattningsår. 2024 kommer du att få ett nytt belopp 204 325 + sparat belopp uppräknat med 3-4 % dvs ca 65 400. Ditt totala utdelningsutrymme för 2024 blir alltså ca 269 725 och det är detta belopp du kan ange som förslag till utdelning i Årsredovisningens Resultatdisposition.

 

Observera att utdelning i fåmansföretag enligt 3:12 reglerna beskattas det år utdelningen beslutas (bolagsstämma) och inte det år resultatet skapas. Utdelningen begränsas också av storleken på Balanserat Fritt eget kapital.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Hej

 

Det skall väl också nämnas att om du ägde aktierna redan 2022-01-01 så skulle du i en K10-deklaration våren 2023 ha beräknat ett outnyttjat utdelningsutrymme för 2022 på 187 550 som du kan spara tills 2023 där min andra uträkning tar vid. I så fall blir ditt totala utdelningsutrymme 2024 närmare 460 000 med indexuppräkningar. K10 deklarationer för år utan utdelning kan göras i efterhand så det kan vara värt för dig att kolla upp.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Johan Ekman
UTFORSKARE

Hmm, men 2024 års utrymme kan jag inte använda i år ?

 

Det blir väl endast utrymme från 2022 (startade AB då med förkortat år - vanligt kalender år)

Och 2023 så 187 550 + 195 250 - 132 00 = 250 800 i utrymme kvar nu i 2024 att ta ut.

 

För jag menar att de som har e.g. förlängt räkenskapsår säg 2022+2023 kan väl endast ta utrymme för de två åren i 2024. Annars hade det varit vanligt att man får 3 utdelningsutrymmen efter första bokslut vid förlängt. Men två är det väl ändå?

 

E.g i botten längst ner i nedan länk.

https://www.google.com/amp/s/blogg.ekonomi-bolaget.se/ekonomibloggen/n%25C3%25A4r-kan-du-tidigast-ta...

Hej

 

"För att tillgodoräkna sig utdelningsutrymme måste delägaren ha ägt aktierna sedan ingången av det kalenderår som utdelning beslutas. Det ska inte förväxlas med antal räkenskapsår som bolaget har funnits."

 

Om jag tolkar dig rätt så startades företaget under 2022 och du ägde således inga aktier 1 januari 2022 och kan inte tillgodoräkna dig något utdelningsutrymme för 2022.

 

Första kalenderåret där du ägde aktier 1 januari var alltså 2023 och i den K10 deklaration du lämnar in i april/maj (eller tidigare) för beskattningsåret 2023 kan du tillgodoräkna dig 195 250 i utdelningsutrymme enligt Förenklingsregeln. Utdelning gavs med 132 000 så du har alltså 63 250 kvar i sparat utdelningsutrymme till 2024. Det kommer att räknas upp med några procent till ca 65 780.

 

När du om ett är gör en ny K10 deklaration för beskattningsåret 2024 blir utrymmet 65 780 + 204 325 = 270 105 kr.

 

Det innebär att du i ÅR för 2023 kan föreslå 270 105 som utdelning (under beskattningsåret 2024) i Resultatdisposition.

 

Ovanstående förutsätter att det finns så mycket Fritt eget kapital i balansräkningen som ligger till underlag för beslutet om utdelning.

 

Föreslår att du går in på skatteverket.se och söker upp K10-blanketten och fyller i för beskattningsåret 2023.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

 

 

 

 

 

Johan Ekman
UTFORSKARE

Som nedan utklipp. Därmed förstår jag inte hur 2024s utrymme på 204 325 är aktuellt /tillgängligt nu ? Det är väl först nästa år i 2025 som de får användas när årsbokslut för 2024 är klart..?

 

"Så säg att du startar ditt aktiebolag i december 2023, då avslutas ditt första räkenskapsår i december 2024. Det innebär att du kan besluta om utdelning först 2025 – men med bonusen att du då har samlat ihop två kalenderår som du kan tillgodoräkna dig utdelningsutrymme för enligt förenklingsregeln. 

 

Skulle du däremot starta ditt nya aktiebolag i januari 2024, så har du bara ägt aktierna vid ingången av ett kalenderår när det blir dags för utdelning och får därmed bara ett års schablonbelopp att tillgodoräkna dig. Och du kan inte besluta om utdelning tidigare än 2025 ändå."

Källa:

https://www.wint.se/blogg/experten-tipsar-darfor-bor-du-starta-ditt-nya-bolag-innan-arsskiftet#:~:te....

Johan Ekman
UTFORSKARE

Tack för all din hjälp @Roffakab !!

Det blev tillslut att jag beslutade för 300' utd. Dels 195 250 - 132 000 = 63250 + att i 2024 tog jag huvudregeln 500' bruttolön * 50% = 250' i utrymme och jämnade ut det till 300 000 jämt. Borde vara rätt tänkt. 

men fråga. Då det ska flyttas från 2099 - 2098 - 2091 & 2898 så undrar jag om det är rätt / okej att göra allt i ett svep i en verifikation + bifoga Årstämmoprotokollet som underlag? Se bild på verifikationen som planeras: 

JohanEkman_0-1707767521083.png

 

Hej

 
Perfekt. Då har du koll på utdelningsfrågan.
 
När det gäller verifikationen så kan du bara bokföra de två översta raderna 2024-01-01. Balanserad vinst och utdelning bokförs på samma datum som bolagsstämman. Det är först då som förslagen beslutas och protokollförs.
 
Vänliga hälsningar
RoffaK