Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Beräkna lönekravet (2023) i fåmansbolag med Visma Spcs

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2023-09-22 10:19 )

I Visma Skatt och Visma Skatt & Bokslut Pro kan du räkna på hur stor lön du eller någon i närståendekretsen måste ta ut från fåmansbolaget under år 2023 för att kunna använda löneunderlaget som lönebaserat utrymme för lågbeskattade utdelningar under år 2024.

OBS - Kalkyldelen för att beräkna lönekravet via Visma Skatt & Bokslut Pro öppnar 2023-10-01 och stöds för typen privatpersoner.

 

Beräkningarna gör du enkelt på sidan Löneunderlag i något av programmens kalkyler för Fåmansbolag för år 2024.

 

Då inkomstbasbeloppet för 2023 höjdes relativt mycket, 71 000 till 74 300, har lönekravet för år 2023 ökat mer än vanligt.

 

Beräkning av gränsbeloppet

Det är det årliga beräknade gränsbeloppet som avgör hur stort utrymme det finns för att göra utdelning till 20 procent i skatt från fåmansbolag där någon i familjen arbetar aktivt.

 

Gränsbeloppets storlek får beräknas enligt huvudregeln eller förenklingsregeln. 

 

Enligt den så kallade huvudregeln består gränsbeloppet av en lönedel och en kapitaldel och är i regel den mest gynnsamma regeln om någon i familjen har ett avlönat heltidsjobb i bolaget.

 

Under år 2024 får 50 procent av hela lönesumman inräknas när det lönebaserade utrymmet av gränsbeloppet ska fastställas.

 

Lönebaserat utrymme får dock enbart beräknas om du äger andelar som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget.

 

Det finns ett tak för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.

 

Räkna på lönekravet

Det finns också ett lönekrav som måste vara uppfyllt för att löneregeln vid beräkning av gränsbeloppet ska få användas.

 

Enligt lönekravet måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek från fåmansbolaget under året före det år som gränsbeloppet beräknas för. Vid beräkning av gränsbelopp för utdelning under år 2024, tittar man alltså på löneuttagen som gjorts under år 2023.

 

Följande gränser för lönekravet gäller vid beräkning av gränsbelopp för 2024:

  • Med en årslön på minst 713 280 kr är lönekravet alltid uppfyllt, men lönedelen av utdelningsutrymmet får ändå inte beräknas till större belopp än 50 gånger egna lönen.

  • Är den totala lönesumman under 2023 i bolaget inklusive löner i dotterbolag 5 349 600 kr eller högre måste ägaren eller någon annan i någon i ägarens familj ta ut en lön under 2023 på minst 713 280 kr, för att lönekravet ska uppfyllas.

  • Är årslönesumman i företaget lägre än 5 349 600 kr räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 445 800 kr + 5 procent av årslönesumman för att lönekravet ska anses uppfyllt.

  • Lägsta möjliga lönekrav för 2023 kommer att vara 469 264 kr.

 

Exempel

En ensam ägare har ett bolag med 100 000 kr i aktiekapital (kapitalunderlag) och årslönesumman i bolaget uppgår till 1 miljon kr. Gränsbeloppet får då beräknas till 500 000 kr under 2023 på grund av de anställdas lönesumma. Sedan tillkommer cirka 12 000 kr i gränsbelopp på grund av aktiekapitalet.  

Lönekravet under 2023 för ägaren eller någon anhörig till denne blir 445 800 + 50 000 kr (0,05 x 1 miljon) = 495 800 kr.

 

PeterSamuelsson_0-1695289422308.png

 

 

PeterSamuelsson_1-1695289422330.png

 

 

 

 Lägsta möjliga lönekrav under 2023 blir 469 264 kr

Om årslönesumman i bolaget under 2023 enbart består av lön till en enda person i ägarens familj kommer det att räcka att årslönen under 2023 till den personen är 469 264 kr för att en lönedel av gränsbeloppet ska få beräknas.

 

Vid en årslön till familjemedlemmen på 469 264 kr som är enda lönen i bolaget under 2023 uppfylls nämligen lönekravet för beräkning av gränsbelopp enligt löneregeln för 2023.

 

En årslön på 469 264 kr för familjemedlemmen ger en lönedel på 234 632 kr och redan detta innebär att gränsbeloppet beräknat enligt huvudregeln blir större än schablonbeloppet enligt förenklingsregeln.

 

Dessutom får vid beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln läggas en viss procentandel av de anskaffade aktierna i bolaget. För år 2024 blir procentsatsen cirka 12 procent av anskaffningskostnaden om statslåneräntan i slutet av november 2023 ligger på 3 procent. I ett 100 000-kronorsbolag blir kapitaldelen av utdelningsutrymmet i så fall 12 000 kr för 2024.

 

 

Schablonbeloppet är 204 325 kr under 2024

Enligt förenklingsregeln får årets nya gränsbelopp i bolaget beräknas till ett schablonbelopp som motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp (74 300), vilket får användas oavsett lönesummans storlek i bolaget.

 

För år 2024 blir gränsbeloppet enligt förenklingsregeln 204 325 kr.

 

Förenklingsregeln får bara användas i ett bolag per person. Om flera medlemmar i en familj ensamma är ägare av var sitt fåmansbolag får förenklingsregeln användas av varje familjemedlem.

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Peter Samuelsson - Skattespecialist

Medverkande