Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Nya lagar och regler 2023

Vi har kommit en bra bit in i april månad och flera skatteförändringar har redan skett under året som gått hittills. Höjning av reseavdraget för arbetsrelaterade resor. Skattesänkning för personer över 65 år som arbetar. Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt. Det är bara tre av de skatteförändringar som trädde i kraft den 1 januari 2023. Flera skattenyheter berör både privatpersoner och företag och nedan hittar du ett urval av dem.

 

Reseavdrag

Schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs. Avdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil. Avdraget för resor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet fortsatt 9,50 kr per mil.

 

Grundavdrag

Det förhöjda jobbskatteavdraget förstärks, vilket innebär att skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. I genomsnitt uppgår enligt regeringen skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år och kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Åldersgränsen för att ha rätt till det förhöjda grundavdraget höjs från 65 år till 66 år. Det innebär att du har rätt till ett förhöjt grundavdrag om du har fyllt 66 år innan den 1 januari 2023.

 

Sänkt skatt på drivmedel

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Den faktiska sänkningen jämfört med de skattesatser som gäller i december 2022 är alltså mindre än 80 öre per liter.

Dessutom sänks den sammanlagda skatten (energiskatt och koldioxidskatt) på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter även det beräknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler.

 

Grön teknik 

Från och med den 1 januari 2023 förstärktes skatteavdraget för installation av grön teknik, det gröna avdraget, genom att det ekonomiska stödet för installation av solceller höjdes från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

 

Ändrad alkohol- och tobaksskatt

Även skatten på alkohol och tobak höjdes från den 1 januari 2023. Skatten på öl och vin höjdes med 5 procent, skatten på etylalkohol (sprit) med 1 procent och skatten på cigaretter, snus och övrig tobak med 3 procent.

 

Höjd flygskatt

Vid årsskiftet höjdes också energiskatten på el med ca 9 procent enligt gällande indexeringsregler. Även flygskatten med ca 9 procent av samma anledning.

 


Läs gärna mer om några av de olika områdena:

 

 

Medverkande