Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Nya skatteförslag inför kommande höstbudget (2024)

(uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2023-05-04 08:17 )

Nedan visas ett antal skatteförslag som remitteras:

 

Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024

I promemorian föreslås bland annat: 

 

 • Förstärkt jobbskatteavdrag
 • Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre samt indexering och höjd åldersgräns för jobbskatteavdrag för äldre
 • Ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för äldre över 69 år
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Slopad avtrappning av jobbskatteavdraget, jobbskatteavdraget för äldre och det förhöjda grundavdraget

 

Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024

I promemorian föreslås bland annat att schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter höjs till 50 000 kronor.

Promemoria »


Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15–18 åringar inför budgetpropositionen 2024

Förslaget i promemorian innebär att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas från och med den 1 januari 2024.

Promemoria »

 

Andra delar är:

 • Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024
 • Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024
 • Förslag om pausad indexering av energiskatten på el inför budgetpropositionen 2024
 • Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024
 • Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024
 • Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024
 • Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024
Medverkande