Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Enskild firma, blankett NE - Skatt/Skatt Proffs

I programmet Visma skatt version 2017.2 och dess blankett NEsida 2 längst upp ovanför R30 finns vid bildskärmsvisning 2 kryssrutor och texten ”Benefik överlåtelse” och ”Verksamheten nedlagd i år”.  När man skriver ut denna sida eller sparar sompdf-fil kommer inte kryssrutorna och texten med. Jag vill att de ska komma med,kan Visma ordna detta, tack?

Vilken påvekar har det i programmet Visma skatt att ”Verksamhetennedlagd i år” är ikryssad?
Vilken betydelse har det för Skatteverkets bedömning?
5 SVAR 5
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Enskild firma, blankett NE - Skatt/Skatt Proffs

Hej!

Gröna markeringsrutor och fält som de två rutor du beskriver på sidan två på NE-blanketten är något som vi lagt till för att beräkningen på bilagan ska göras korrekt. Dessa ska inte skrivas ut om du tittar på NE-blanketten på skatteverkets sida vilket gör att de inte heller syns vid utskrift från programmet då vi använder oss av skatteverkets blanketter.

Det år som en näringsverksamhet läggs ned får positiv räntefördelning beräknas enligt generösare regler än de vanliga. Då får även återförd periodiseringsfond respektive återförd expansionsfond ingå i det inkomstbelopp som kan utnyttjas för positiv räntefördelning. För att programmet ska föreslå positiv räntefördelning enligt dessa undantagsregler, måste du markera i kryssrutan vid det grönfärgade området Verksamheten nedlagd i år uppe till höger på sidan 2 av NE-blanketten.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Enskild firma, blankett NE - Skatt/Skatt Proffs

Tack, bra då förstår jag och det stämmer med utskriften av deklarationsblanketten NE.  Men jag hittar inte att och hur programmet föreslår positiv räntefördelning. Var kan jag se det? I viken ruta ska återförd periodiseringsfond respektive återförd expansionsfond anges för att de ska komma med som inkomstbelopp före positiv räntefördelning?
Highlighted
MODERATOR

Re: Enskild firma, blankett NE - Skatt/Skatt Proffs

Hej Sune! 

På blanketten Räntefördelning och expansionsfond fd N6 har du i del A en ruta som heter Summa Periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Motsvarande finns i del B en Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets utgång.

//Linnea
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Enskild firma, blankett NE - Skatt/Skatt Proffs

Tack för ditt svar Linnea Norden, då förstår jag.  Men jag har en närliggande fråga. Det år som en näringsverksamhet, enskild firma; läggs ned får positiv räntefördelning beräknas enligt generösare regler än de vanliga. Då får även återförd periodiseringsfond respektive även återförd expansionsfond ingå i det inkomstbelopp som kan utnyttjas för positiv räntefördelning. Dessa två återföringar behöver då göras före ruta R29 så att beloppen adderas in i beloppet R30 på blankett NE. Dessa två återföringar ska då inte träffas av övrig inkomstbeskattning. Detta finns beskrivet i Skatteverkets broschyr 295 utgåva 20 sida 23

Fråga 1 Gäller detta även för inkomståret (beskattningsåret) 2017?
Highlighted
MODERATOR

Re: Enskild firma, blankett NE - Skatt/Skatt Proffs

Hej Sune! 

Det är ingenting som är ändrat angående detta i år vad vi har hört. Men dubbelkolla gärna med Skatteverket. 

//Linnea