Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Marie Olofsson
UTFORSKARE

Genom gåva erhållet sparat fördelningsbelopp för positiv räntefördelning - Skatt

Så här står det angående mottaget sparat fördelningsbelopp i dialogrutan på beräkningsbilaga N6.

"Mottaget fördelningsbelopp

Ett fördelningsbelopp som mottagits under inkomståret får enligt Skatteverket inte användas för räntefördelning förrän året efter att det mottagits. Programmet följer den tolkningen. Beloppet kan alltså inte utnyttjas för räntefördelning vid kod R30 på NE-blanketten i årets deklaration.

Genom att ange ett mottaget belopp här i underdialogen redan i årets program har du dock förvissat dig om att programmet tar med beloppet som sparat fördelningsbelopp vid import till nästa årgång av programmet."

Det sparade fördelningsutrymme får/ska enligt detta ingå i uppräkningen av utrymmet året efter att man fått utrymmet i gåva. I så fall borde väl beloppet också komma med i ruta 8 Kapitalunderlag för räntefördelning ?

  • Skatt
1 SVAR 1
Linnea Norden
ANSTÄLLD

Hej Marie!
Till fält 8 på ska inget av detta komma.

Däremot kanske beloppet ska påverka Övriga uppgifter punkt 10.
Det är ju det fördelningsbelopp (sparad räntefördelning) som sparas till nästa år. 
Programmet överför inte dessa belopp utan hanterar det endast i dialogen "Sparat fördelningsbelopp".
Vid import till nästa år så tar programmet dock med "mottaget fördelningsbelopp".

Vill du att det ska påverka punkt 10 på NE, så kan du låsa upp fältet 867 på N6 och där ange totalbeloppet som man vill ska anges på punkt 10 på NE.

//Linnea