Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Henrik Hemrin
MEDLEM

Min erfarenhet av att köra Visma Skatt på macOS utan Windows

Inledning
Visma Skatt är ett program för Windows. Både i detta forum och på andra ställen har jag läst frågor med vissa svar om hur man kan köra detta program på macOS, dvs någon dator från Apple. Här skriver jag om mina erfarenheter på en metod jag börjat pröva. 

Hur jag gjort
Jag har börjat pröva en metod som inte kräver att Windows är installerat. Denna metod bygger på "Wine"; ett "lager" som läggs mellan macOS och Visma Skatt. Wine är byggt på OpenSource-programvara, som först utvecklades för Windows-applikationer på Linux. Wine är klurigt att använda direkt. Det finns några olika fria "paketeringar" av Wine. Jag har istället valt "CrossOver" från "CodeWeavers", som bygger på Wine men som är ett betalprogram som paketerat Wine lite trevligare och enklare. Wine fungerar inte för alla Windows-program. Visma Skatt finns inte listat i CrossOvers lista med kompatibla program.

Slutsatser
Detta har jag funnit hitintills efter kortare användning av Visma Skatt 2017.21 på CrossOver 17.1, med Windows 7-"flaska" (man kan välja olika Windows-versioner): 
  • Alla "kärnfunktioner" jag provat hitintills i Visma Skatt fungerar som de ska.
  • "Min sida" som ligger inbäddad fungerar inte riktigt: Visma Infoline-kolumnen är tom och kalendern saknas. Samt att länkarna i Min sida inte att öppnas i min normala webbläsare utan öppnas i den simpla och enkla läsaren som finns i CrossOver. Andra ställen i Visma Skatt öppnas i min normala webbläsare. Noteras skall, att "Min sida" inte är någon kärnfunktion i Visma Skatt.
  • Efter första dagarnas användning är jag försiktigt optimistiskt att det kommer att fungera att använda Visma Skatt med denna metod. 
  • Eventuellt, om intresse finns, så återkommer jag med mer analys om ett tag.
Synpunkter och frågor
  • Har du också någon erfarenhet? 
  • Har du lyckats få Min sida att fungera? 
  • Kan någon på VismaSPCS förklara hur Min sida anropar internet/webbläsare, som skulle kunna hjälpa att konfigurera installationen?
  • Skatt
2 SVAR 2
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Henrik!

Jag flikar in för att svara på din fråga om min sida. För att visa Min sida i våra Windowsprogram använder vi Internet Explorers komponent för att visa webbsidor. Anledningen till detta är att Internet Explorer alltid installeras med Windows och även om man väljer en annan webbläsare som standard – till exempel Firefox – finns Internet Explorer kvar på datorn. Vi kan då också alltid använda den i våra Windowsprogram.

Med vänlig hälsning, Jesper

Tack Jesper!

Då vet jag hur "Min sida" laddas. Internet Explorer 11, som är enda versionen av Explorer som numera supportas av Microsoft, fungerar inte på Crossover. Det går att installera äldre version av Internet Explorer, och då kan "Min sida" fungera bättre. 

Så, när man kör SPCS Skatt över CrossOver i st f över Windows, så får man antingen välja en äldre version av Internet Explorer, eller nöja sig med att inte alla delar av "Min sida" visas i SPCS Skatt. 

De "riktiga" funktionerna i SPCS Skatt fungerar bra över CrossOver, jag har ännu inte upptäckt något fel. 

Så min slutsats är alltjämt att Mac-användare (OS X) kan använda SPCS Skatt i OS X över CrossOver, alltså utan att ha Windows.