Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Not om intressebolag: resultat och eget kapital - Bokslut

Hej!

Vad gör man under följande omständigheter:

1. X AB äger 25 % i Y AB och har därmed bestämmande inflytande i Y.

2. Enligt § 5:8 ÅRL och BFN U 99:1 förstår jag att X ska lämna uppgift om Y.s resultat och egna kapital i sin årsredovisning.

3. Y kommer fastställa bokslutet för 2013 i juni, men X vill göra det i mars.

Ska X då ta med Y:s resultat för 2012 istället eller måste X vänta in Y:s bolagsstämma innan en årsredovisning kan upprättas?

Tack
3 SVAR 3
Annie Karlsson
ANSTÄLLD

Hej hej!

Jag kikade lite på bokföringsnämndens sida och hittade en pdf angående intresseföretag.

Du hittar den här: RR13 - Intresseföretag

På sida 8 vid punkt 16 tar de upp lite angående olika räkenskapsår när man tillämpar kapitalandelsmetoden. Jag vet inte om ni tillämpar denna metod men förhoppningsvis kan du läsa dig till vad som gäller för er.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för ditt svar. BFN:s PDF ger ingen närmare vägledning än att senaste årsredovisning ska användas, det framgår inte om X behöver anpassa datumet för sin bolagsstämma.

Jag har dock varit i kontakt med BFN och de gav beskedet att rättsläget är oklart, men svaret avslutades med:

"För egen del tycker jag därför att det verkar rimligt att uppgifterna avseende Y-bolaget är de för 2012. Detta är dock min egna tolkning och inte nämndens då de inte har uttalat sig i frågan."

Jag kommer således använda siffrorna för 2012.

Tack för att du återkopplar och delar med dig!

/Annie