Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Visma Skatt & Bokslut Pro (Årsavslut) nollresultat

Gör en årsredovisning för ett aktiebolag med 0 kr i resultat. Under rubriken Resultatdisposition blir det helt tomt eftersom det saknas värde för både balanserat resultat och årets resultat. För att årsredovisningen ska vara korrekt bör upplysning om resultatdisposition ändå skrivas ut.

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej! 

Generellt sett skrivs inte rader utan värden, eller med värde 0, ut i årsredovisningen. Istället kan du manuellt skriva att det inte finns något resultat att disponera i textrutan sist i dokumentet. 

/Terese