Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Agronom Andersson
UTFORSKARE

"Uppgifter för beräkning av lägsta tillåtna skattemässiga restvärde ska lämnas i deklarationen"?

Gör för första gången överavskrivning på inventarier (Visma Skatt). Ser ut att gå bra. Men undrar över en formulering i er hjälp "Help center - Avskrivningar maskiner och inventarier".

Jag har fyllt i bilagan Inventarier - avskrivningsbilaga och kontrollerat er hjälp. Där står under rubriken "Lägsta tillåtna skattemässiga restvärde: Beräkningarna av det skattemässiga restvärdet kan göras enligt 30-procentregeln (huvudregel) och enligt 20-procentregeln (kompletteringsregeln). Uppgifter för beräkning av lägsta skattemässiga restvärde ska lämnas i deklarationen om räkenskapsenlig avskrivning används".

Inte ska väl dessa uppgifter lämnas i inkomstdeklarationen till skatteverket!? Alltså hur man kommit fram till lägsta skattemässiga restvärdet.

Överavskrivningen kommer ju att ingå i bokföringen, i såväl balans- som resultatrapport, men någon tilläggsupplysning om detta ska väl ej lämnas? Eller?

Är det en felformulering från Visma Skatt? 

Eller avser man att blanketten Inventarier - avskrivningsbilaga är bra att fylla i för att erhålla uppgifter inför kommande års arbete i programmet?

Ps. Beräkningarna enligt huvudregeln och kompletteringsregeln är ju dessutom en hjälpblankett och ska ju inte sändas in till skatteverket.

1 SVAR 1
Peter Samuelsson
TAXATION SPECIALIST

Hej, det är tyvärr en "gammal" text som finns kvar som vi får se till att justera. Beräkningsbilagan ska inte skickas in till Skatteverket utan är mer en hjälpbilaga för beräkningar osv samt att kunna skicka in om Skatteverket undrar något över beräkningarna.

 

Vi kommer att ändrat till:

"Bilagan ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur avskrivningarna har beräknats."