Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Är en investering i nytt nätverk en tillgång eller ska det kostnadsföras direkt?

Har fått en fråga om investering i nytt nätverk är kan tas upp som en tillgång eller ska det kostnadföras direkt? K3. Blir själv osäker på vilket som är rätt....
1 SVAR 1

Den kan tas upp som en tillgång. Beloppets storlek är en faktor, 
bolagets lönsamhet en annan...
Beslutet kan styra huruvida årsredovisningen sedermera ska upprättas enligt K2 ellere K3 ja, så det beslut man tar nu kan man omvärdera senare under året när resultatet tonar fram..
Inget blir hugget i sten för att man tar ett beslut idag.....

Mikael Pettersson