Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej, Hur bokför jag dessa transaktionerna på mitt skattekonto: Slutlig skatt D ? / K 2012 Tillgodoförd debiterad preliminärskatt D 2012/ K ? Avdragen skatt D 2012/ K? Utbetalt D 1930/K 2012
jag skickade faktura av tjänst via PayPal till privatperson i USA som betalade via PayPal till mig. sen förde jag över pengarna till mitt företagskonto. nu ska detta bokföras.jag har inte skapat ngn faktura i visma - kan jag göra det också? eller ska jag bokföra på annat sätt. "problemet" blev också att jag på PayPal fakturan som skapades inte togs moms (25%) vilket jag tänkte att jag då registrerar i visma direkt...hur bokför jag detta....?och i framtiden hur gör jag det lättare (antar detta var den krångliga vägen)TACK
Hej, Först måste man bestämma vad som är avsikten med innehavet. Är det en finansiell anläggningstillgång tex. aktier i dotterbolag eller om det ska anses vara en omsättningstillgång. Värderingsreglerna är lite olika beroende på vad det ska klassas som. Finansiell anläggningstillgång Nedskrivning ska enligt 4 kap. 5 § ÅRL göras om aktierna på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet och värdenedgången kan antas vara bestående, nedskrivning, allmänt. En finansiell anläggningstillgång får, enligt samma paragraf, skrivas ner till det lägre värdet även om det kan antas att värdenedgången inte är bestående. I dessa fall bokförs tex. en nedskrivning i kredit mot 1318, 1328 osv Motkonto kan vara 8070, 8170 osv. Omsättningstillgång Omsättningstillgångar/lagertillgångar ska enligt 4 kap. 9 § ÅRL värderas enligt lägsta värdets princip. Huvudregel är att alla aktier/andelar ska värderas var för sig enligt principen om post-för-postvärdering i 2 kap. 4 § ÅRL. I dessa fall vid nedskrivning av kortfristiga placeringar i aktier/andelar enligt lägsta värdets princip krediteras konto 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar och debiteras konto 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar. Så det beror på om det antas var en finansiell anläggningstillgång eller omsättningstillgång. Trevlig helg! /Tinna
Hej, det är lämpligt att lägga frakten på samma konto som inköpet. Vid inköp av vara med frakt så skall frakten ingå i varan, ifall man köper en frakt separat så skall det betraktas som tjänst (enligt Skatteverkets mening för 8 år sedan)Du har bokför allt som inköp av tjänst(?) men det är väl en vara, oavsett skall det vara momskod på inköpskontot
Hej För en av våra försäljningar vi skrivit avtal med ett Finansierings bolag. Vi har fått betalt för hela beloppet från dom, sen fakturerar vi kund månadsvis och får en faktura från Finansieringsbolaget. Hur bokförs detta på rätt sätt?