Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra inköp av studieutrustning - förbrukningsinventarier eller inventarier

Hej,

Reglerna för periodsering (livslängd och pris) gäller detta alltid för en enskild inköpt artikel eller kan det gälla för ett helt (eller några) inköp som omfattar flera artiklar? Vi har investerat i kamera och studioutrustning för ca 100' inköpt vid några tillfällen utspridd över några månader. Om vi hanterar varje enskild artikel för sig så skall de bokas som förbrukningsinventarier och inte periodiseras men kan vi i detta läge se allt som en investering som bokas som inventarier och också periodiseras?

5 SVAR 5
Roffakab
CHAMPION

Hej

 

Om de inköpta inventarierna har ett naturligt samband dvs de är inköpta under en kortare tid och används tillsammans kan de aktiveras som en grupp om det totala inköpspriset ligger över ett halvt prisbasbelopp.

 

MVH

RoffaK

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för hjälpen. Vet du även hur vi gör detta rent tekniskt i systemet? Nu ligger det 3-4 inköp som bokförts var för sig som förbrukningsinventarier som nu då skulle behöva aktiveras som en grupp och periodiseras.

Du kan lägga var sak i anläggningsregistret även om de understiger det värdet man får skriva av direkt enligt Skatteverket. Detta för att det underlättar för dig om du byter ut något längre fram. Du kan se de olika delarna som komponenter till helheten.

Att tänka på är att möjligheten att få skriva av inventarier av mindre värde är just en möjlighet inte ett tvång. Man kan göra andra bedömningar och även ha andra avskrivningstider än just 5 år och istället låta avskrivningstiden spegla den tänkta ekonomiska livslängden på tillgångarna. Att tänka på då är att man frångår förenklingsregeln enligt K2.

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack. Behöver vi boka om de urspungliga bokningar mot förbrukningsinventarier eller kan dessa ligga kvar för att sedan uppdatera inventarieregistret och där lägga varje komponent med värde och önskad periodsineringslängd?

 

Tänker sedan att vi konfigurerar Visma till att göra avskrivningar årsvis och att vi då inte behöver göra om något av den bokföring som nu är gjord utan att ytterligare bokföring när det kommer till periodiseringen sker först i samband med att det görs vid slutet på året? Vår bokföring är just nu låst till och med juli månad och de första inköpen i denna investering gjordes i juni.

 

Som du förstår så har jag inte tidigare jobbat med periodisering eller bokfört detta.

Gör ändringsverifikat på de bokningar som är lagda mot korttidsinventarie så att dessa poster hamnar på ett 12-konto istället. De ska ju inte påverka resultatet vid inköp utan endast vid avskrivning. 

Du gör ändringsverifikaten i den period som du är nu.