Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Trankell
NY MEDLEM

Bokföra kostnad för bankintyg innan registrering av aktiebolaget

Hej!

Jag har precis startat ett AB. Allt är klart och vi har regbevis sedan 15 januari 2019.

På vårt bankkonto kan man i aktiekapitalkontot se följande transaktioner:

2018-12-19: Elektroniskt bankintyg +625
2018-12-19: Insättning (Aktiekapital) + 50 000
2018-12-19: Elektroniskt bankintyg -625

Som ni ser ovan förde vi över 625 kr extra ur egen ficka för att täcka bankens avgift av 625 för att upprätta bankintyget.

Min fråga är nu: Går det att dra av kostnaden för bankintyget trots att betalning skedde innan regdatum? Får olika bud beroende på vilken tråd jag lyckas googla fram.

Följdfråga: Hur ska detta bokföras?

Tack på förhand!

13 SVAR 13
Roffakab
CHAMPION

Hej

Kostnader för aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla och till detta hör bankintyg.

Däremot är samtliga kostnader för att driva verksamheten avdragsgilla även om de i några fall uppstår före registreringsdatum.

MVH
RoffaK
Trankell
NY MEDLEM

OK stort tack för snabbt svar!

Så kan jag bara bortse från dessa två transaktioner i min bokföring då? Eller ska jag ordna det på något vis i min första räkenskapsdag som är 2019-01-01?
Roffakab
CHAMPION

Hej

Du kan bortse från dessa transaktioner. De är inga affärshändelser i ditt bolag.

MVH
RoffaK
Trankell
NY MEDLEM

Stort tack igen för snabbt svar!
mikael pettersson
NY MEDLEM

Även skattemässigt ej avdragsgilla kostnader ska bokföras i bolagets räkenskaper precis som avgiften till Bolagsverket för bolagsbildning

Mikael
mikael pettersson
NY MEDLEM

Bankintyget och insättningen du gjort för att täcka kostnaden bokför du:
Insättning
Debet 1930
Kredit 2893 belopp 625
Betalning för intyget
Kredit 1930
Debet 6992 om den inte är avdragsgill
Avgiften för registreringen bokför du
Debet 6992 belopp
Kredit 2893 om du betalade vid registrering
Trankell
NY MEDLEM

Hej Mikael,

Tack för du kompletterat informationen.

Eftersom konto 2893 är kortfristig skuld till närstående, är det alltså helt OK att ta ut dessa pengar senare ur firman, då inte som lön utan som återbetalning på kortfristigt lån? Och om jag lägger transaktionen i konto 6992 påverkar det ej resultatet i firman detta år?

Vi är dessutom två delägare som betalat halva intygets kostnad var. Men gissar att man klumpar ihop båda våra skulder i konto 2893 ändå? Och att vi får hålla egen koll på hur mycket firman är skyldig respektive?

Vi ska i nästa vecka även betala en avgift till Bolagsverket och jag antar att man kan göra på samma sätt med denna. Är det OK att skippa steget med att föra över egna medel och då använda företagets pengar, men kontera i konto 1930D och 6992K direkt? Så skippar man skulden till närstående helt och hållet.

Fortfarande lite huvudbry eftersom detta sänker likviditeten/balansen i AB. Vill bara dubbelkolla att jag tänker rätt.

Mvh
mikael pettersson
NY MEDLEM

Hej trankell
Jo 6992 är ett kostnadskonto och beloppet påverkar resultatet negativt som alla kostnader gör. En skillnad uppstår i jämförelse med andra - avdragsgilla - kostnader nämligen att vid skatteberäkningen tillkommer bolagsskatt för de ickevavdragdsgillakostnaderna men som tidigare sagts - bolaget kan och ska bokföra alla kostnader dom bolaget bekostar.
Om du vill kan du skapa ett 2894-konto också och hålla reda på var och en av ägarnas egna utlägg.
Kostnaden för regavgiften kan du ta av bolagets bankbehållning - helt i sin ordning.
Att det sänker balans och behållning i ett uppstartsskede är inget konstigt i sig, det uppvägs snabbtänkt första intäkterna trillar in:)
Lycka till på er spännande resa
Mikael
Trankell
NY MEDLEM

Hej igen Mikael,

OK! Tack igen för svar. Då var det lite tydligare. Jag tolkar dig alltså som att det ändå är OK att ta upp bolagsverkets kostnader som en utgift, dock en ej avdragsgill sådan. De ska in i bokföringen och de ska belasta balansen och resultatet. Kan jag bara få detta bekräftat för jag har tidigare läst att alla kostnader som uppstår innan registreringsdatum INTE får dras på Aktiebolaget eller påverka ekonomin. Kanske har jag förstått fel?

Om du har möjlighet kan du också utveckla vad du menar med att det tillkommer en bolagsskatt på de icke-avdragsgilla kostnaderna?

Bra idé med att skapa ett 2894 för min delägarkollega. Det ska jag nog göra.

Jag har redan fört över lite privata medel som ska nyttjas för att betala räkningar tills dess att vi får vår första faktura betald. Jag har fört över privata medel via girering och konterat detta mot 1930D och 2893K vilket jag tror är rätt då jag avser återbetala dessa medel kortsiktigt.

Tack för lyckoönskningarna och ett stort tack för bra information!

Mvh
Trankell

EDIT: PS, ska jag lägga konteringen på mitt första räkenskapsdatum? Med tanke på att alla transaktioner gentemot Bolagsverket skedde i fjol innan vårt registreringsdatum?
mikael pettersson
NY MEDLEM

Alla kostnader i uppstartskede kan/skall bokföras som är bolagets.
Ingen ägare ska med dina egna färdigskattade besparingar behöva betala det åt bolaget.
Om bolagets verksamhet genererar vinst som skall beskattas får icke avdragsgilla kostnader räknas med som kostnad när beskattningsbar vinst räknas - den beskattningsbara vinsten ökar alltså eftersom en del kostnader inte får tas med vid beräkning av beskattningsbar vinst. Vid förlust reduceras underskottet med de icke avdragsgilla kostnaderna. På så sätt kan man generellt säga att bolagets verkliga kostnad för t ex registrerings avgiften blir faktisk kostnad plus vinstskatt /bolagsskatt för faktisk kostnad.
Ja det är rätt att du kan återbetala utläggen när du så önskar.
PS
Ja det är rätt, du ska inte starta bokföringen före bolagets reg datum. Bolagsverket accepterar inga årsredovisningar vars startdatum är annat än bolagets registreringsdstum

Mikael
mikael pettersson
NY MEDLEM

Sorry , repetition
.Om bolagets.............skall beskattas får icke avdragsgill kostnader INTE räknas med som kostnad........

Ursäkta det tappade ordet

Mikael
Trankell
NY MEDLEM

OK tack igen! Utförliga svar såhär sent på kvällen 🙂

Då kommer jag lägga in bolagsverkets avgifter samt bankintyget som icke-avdragsgilla kostnader 6992D och skriva kredit som kortfristiga skulder till respektive delägare 2083/2084K där vi gjort privata insatser. Konteringen blir på första räkenskapsdagen i det första räkenskapsåret (trots att transaktionen ägde rum tidigare, innan reg-datum. Jag noterar detta i verifikatet).

I det fallet där summan först ökat saldot på företagskontot för att sedan i separat transaktion belasta kontot blir det två verifikat/konteringar där jag först gör 1930D/2083K och sedan 1930K/6992D.

Tänker jag rätt?

Tack igen. Detta ska nog vara min sista fråga 🙂
mikael pettersson
NY MEDLEM

Alldeles rätt
Godnatt om det är klart för idag
Mikael