Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

BertL_
UTFORSKARE

Hur skriva av felaktigt bokfört förskott för varor och tjänster (konto 1480)?

Har i många år haft ett mindre belopp stående på kontot 1480 Förskott för varor och tjänster. Det verkar bero på ett fel som gjorts av en bokförare som tidigare anlitats. En faktura skulle ha blivit betald två gånger. Men så har såvitt jag kunnat finna inte skett. Även om så skulle ha skett är detta preskriberat idag, så fordringen kan inte göras gällande. Skulle gärna vilja skriva bort detta belopp och dra av mot ett resultatkonto. Kan man göra det och hur skall man i så fall göra?
3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Förskottet kan du då kostnadsföra gm att kreditera kontot 1480 och debitera t ex ett kostnadskonto för varuinköp 4000 (4010) eller annat konto du finner sannolikt.

Mikael
BertL_
UTFORSKARE

Var det inte värre än så! 🙂
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nej det är inte värre än så, bokföring är för det mesta odramatiskt. 🙂