Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Periodisering: Förutbetald intäkt - förutbet. kostnad underkonsult, kvittning möjlig i balansräkningen?

Exempel: Fakturering kund i dec avseende arvode 150 tkr, utförs dock i januari -19 (förutbetald intäkt) och periodiseras i bokslutet. Detta utförs i sin helhet av underkonsulter för 135 tkr, faktura erhållen i dec (förutbetald kostnad). Summa förutbetald intäkt (netto) 15 tkr.
Hur bokföra i BR? 15 tkr förutbetald intäkt, eller 150 tkr interimsskuld och 135 tkr interimsfordran (avser K2 bolag).
1 SVAR 1

Fordran
Debet 1510  150
Kredit 2979   150

Skuld
Kredit 2440  135
Debet 1790  135

Mikael