Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Alexeander
MEDLEM

Raden 'Belopp vid årets utgång' har ett värde som är felaktigt för kolumn 'Aktiekapital'

Hej, jag får denna varning när jag gör min årsredovisning/bokslut. När jag trycker på att gå till den raden så visar den att mitt aktiekapital är 0 men jag har gjort en verifikation i början av året för mitt aktiekapital på 25 000. Varför visar den 0kr?

3 SVAR 3
AnnicaL
CHAMPION

Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans första året, inte som en verifikation. Bolaget skulle inte finnas om inte AK var inbetalt innan det registrerades. Hur har du bokfört insättningen? 

Tror jag gjorde det som en verifikation. Hur gör jag det som en ingående balans?

AnnicaL
CHAMPION

Värden i ingående balans lägger du in under Inställningar/Räkenskapsår/ingående balans om du använder eEkonomi. Positivt belopp på företagskontot 1930 och negativt på 2081 Aktiekapital. 

Men kolla givetvis om du har lagt in något som en verifikation också och hur du i så fall konterat detta.