Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

Det framgår tyvärr inte i Skatteverkets dokumentation huruvida beloppen som ska in under momsredovisningens block C "Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet" skall anges inklusive eller exklusive moms. T ex:
Ruta 21 – Inköp av tjänster från ett annat EU-land, enligt huvudregeln
Här redovisar du värdet av tjänster som du köpt från en säljare i ett annat EU‐land enligt huvudregeln när du som köpare är skattskyldig och ska redovisa den utgående momsen. Huvudregeln innebär att tjänsterna anses vara omsatta i Sverige och gäller alla momspliktiga tjänster med följande undantag:
  • fastighetstjänster 
  • persontransporter
  • tillträde till evenemang som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga och pedagogiska samt av underhållningskaraktär och liknande
  • restaurang- och cateringtjänster
  • korttidsuthyrning av transportmedel
Inköp av vissa fastighetstjänster som är undantagna från huvudregeln redovisar du i stället i ruta 24. Jämför med sambandet mellan rutorna 39 och 40.
Någon som vet? Tacksam för input. 😃(Jag har landat i den frågan eftersom eEkonomi tyvärr inte riktigt är byggt eller förberett för att hantera inköp med kreditkort. Jag behöver skapa manuella verifikationer med diverse momskoder kopplade hit och dit för varje inköp vilket blivit lite av en utmaning så här under slutspurten när momsen ska redovisas - för mig som fortfarande lär mig grunderna.)
9 SVAR 9

Re: Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

Beloppen i block C skall anges exklusive moms

Mikael


NY MEDLEM

Re: Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

Tack för att du ställer upp en söndag Mikael.

Nu snurrar det i huvudet på mig för jag får inte till det med en viss manuell verifikation kopplad med momskod 21 när jag anger beloppet på kontot, som ska påverka block C ruta 21, exklusive moms då jag använder mig av både 2645 och 2614 i verifikationen som balanserar det hela annorlunda. Det differerar i verifikationen så länge jag inte anger beloppet inklusive moms märker jag nu. Hmm!

Re: Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

Precisera dig så kanske vi löser det; siffror

Mikael
NY MEDLEM

Re: Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

När jag anger beloppet, kopplad med momskod 21, inklusive moms (9kr) ...


 ... så balanserar det rätt:


När jag däremot anger beloppet kopplad med momskod 21 exklusive moms (7,20kr) ...


... så balanserar det galet:


Ps. 2645 och 2614 justerar sig automatiskt av eEkonomi.

Källa:

Re: Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

Icluods debitering tyder på att de lagt på moms som ingår i totalsumman 9 kr.( 7,20 kr plus 25 % moms 1,20 kr ger summan 9,00 kr)

Omvänd skatt skall du redovisa när din leverantör inte debiterat moms på fakturan till dig. När det alltså står deb ing moms 0 (noll)

Ett inköp som detta skulle jag bokföra

Debet 6590  7,20 (eller 6230 om det är datakommunikation, abonnemang)
Debet 2641  1,80( anges leverantörens moms reg nr på fakturaunderlaget?)
Kredit 2440   9,00 ( eller 1930 vid betalning )

och inte blanda in avsnitt C

om inget på Iclouds fakturaunderlag pekar på något annat.

Mikael
NY MEDLEM

Re: Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

Jag skapade ett eget konto, 6541 och kallade det IT-tjänster inom EU och kopplade momskod 21 (25%) till det. Trodde jag hade rätt i det.

Det finns inget svenskt moms reg nr på fakturan / kvittot, bara ett irländskt. Men det ser inte annat ut än att jag betalat moms för tjänsten så jag vill inte gärna betala moms igen på beloppet så att det blir fel hos Skatteverket.

Jag tar 2899 istf 2440 eftersom jag betalar med kreditkort.

Re: Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

Då är den momsen inte avlyftbar mot fakturan utan du får i det här läget kostnadsföra hela beloppet 9 kr.

Mikael
NY MEDLEM

Re: Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

Efter allt jag kunna läsa mig till, sunt förnuft och din kommentar har jag bokört de berörda verifikationerna inklusive moms, trots att de ska in i block C i momsredovisningen. 

Alltså;
Block C anges exklusive moms så länge det inte handlar om ett sånt här specialfall.

Tack för att du tog dig tid en sån här inte-vilken-söndag-som-helst.
NY MEDLEM

Re: Redovisa moms (block C) - inklusive eller exklusive moms? - eEkonomi

mm stämmer. ur skatteverket hänseende så är 9kr din kostnad som det inte ingår moms i eftersom företaget inte fakturerat dig som företag.

Detta oavsett vad det irländska företaget har specat på sin fakturan som motsvarande VAT - så räknas det inte som moms i Sverige.

Du måste köpa och ange VAT och de ska då göra faktura utan deras moms/VAT.

Vissa lev gör inte det och då orkar jag inte bråka då det oftast är små belopp.

dessutom bokför du momsbeloppet både som in och utgående så det  kostar dig inget ut från företaget avseende moms på dessa inköp som exemplet med 9 kr