Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Värdering obetalda kundfakturor utländsk valuta

Hej,

 

I årsavstämningen i visma ska man värdera obetalda kundfakturor i utländsk valuta. I denna beskrivningen säger ni:

 

All bokföring görs alltid i SEK. När kundfordringar i utländsk valuta bokförs används den växelkurs som gällde den dagen fakturan skapades.
Titta igenom de utländska kundfakturor som var obetalda per 2014-12-31 och jämför det belopp som bokfördes på 1510 då kundfakturan bokfördes med värdet av total beloppet på fakturan enligt den växelkurs som gäller 2014-12-31. 

Om fakturan har ett högre värde ska du debitera konto 1599 Övriga kortfristiga skulder för kunder och kreditera konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Om fakturan har ett lägre värde ska du kreditera konto 1599 och debitera 7960 Valutakursförlust på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.


Ni skriver "Om fakturan har ett högre värde" samt "Om fakturan har ett lägre värde". 

 


Menar ni då om fakturan har ett högre/lägre värde på bokföringsdagen jämfört med 31 December? Eller menar ni om fakturan har ett högre/lägre värde 31 December jämfört med bokföringsdagen?
1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokslutsdatum

//L