Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020

Hej,

 

SCB pepprar på som vanligt med sin statistikinsamling (känns som vi får ett nytt formulär varje vecka). Denna gång är det ett som heter "Arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020" som enligt papperet görs vart 4:e år. 

 

Finns det inget stöd i visma för att ta fram dessa uppgifter? Det är ganska omfattande. Har sett att andra lönesystem har gått ut med riktlinjer och/eller färdiga rapporter hur man ska ta fram uppgifterna. 

 

De vill ha:

- Genomsnittligt antal anställda

- Genomsnittligt antal heltidsanställda

- Genomsnittligt antal deltidsanställda (inkl tim och säsongs)

- Antalet deltidsanställda omräknat till heltidspersoner

 

- Antal faktiskt arbetade timmar heltidsantställda respektive deltidsanställda

- Antal avlönade timmar (inkl betald frånvaro, t ex semester)

 

- Total lönekostnad 

- Lön för arbetad och ej arbetad tid 

- Bonus vinstdelning personaloptioner

- Avgångsvederlag

- Utbetalning till anställdas sparprogram

 

- Förmåner och kontanta ersättningar 

 

- Arbetsgivaravgifter enligt lag

- Kollektiva avtalsförmåner

- Individuella avtalsförmåner

- Övriga socialförsäkringar

- Särskild löneskatt etc

 

- Personalutbildningskostnader

- Arbetsgivarens kostnader för företagssjukvård och företagshälsovård

- Kostnader för personalvård

- Kostnader för personalrekrytering och arbetskläder

- Övriga arbetskraftskostnader

 

- Bidrag till arbetskraftkostnader

 

 

2 SVAR 2
Tinna Gunnarsson
MODERATOR

Hej Aron,

Vi har ingen färdig rapport för detta i Visma Lön och precis som du säger så är det ganska omfattande uppgifter som du är utvald att rapportera. Mycket av det ni behöver ta fram är inte bara löneuppgifter utan även delar som ligger utanför själva löneprogrammet. Såhär har jag tänkt: 

 

Nedan uppgifter kan du få fram från rapporten Medeltalet anställda som du hittar under Utskrifter - Personal

- Genomsnittligt antal anställda

- Genomsnittligt antal heltidsanställda

- Genomsnittligt antal deltidsanställda (inkl tim och säsongs)

- Antalet deltidsanställda omräknat till heltidspersoner

 

När det kommer till antal faktiskt arbetade timmar så brukar vi rekommdendera att man skriver ut en Ackumulatorlista och med urval på ackumulatorn Arbetad tid.  Du hittar  Ackumulatorlistan under Utskrifter - Övriga utskrifter. I denna rapport har du dock ingen möjlighet att dela upp hel- och deltid. 

 

Uppgifter rörande löneskatt, förmåner och arbetsgivaravgifer kan du säkert få fram från Skatteverket så kolla upp det. 

 

Uppgifterna nedan bör du kunna få fram från ditt ekonomiprogram:

- Personalutbildningskostnader

- Arbetsgivarens kostnader för företagssjukvård och företagshälsovård

- Kostnader för personalvård

- Kostnader för personalrekrytering och arbetskläder

- Övriga arbetskraftskostnader

- Bidrag till arbetskraftkostnader

 

Och sist men inte minst - Har vi någon annan forummedlem som blivit utvald att rapportera samma uppgifter till SCB? Hur har ni i så fall löst detta? Kan lova att både jag och Aron skulle bli väldigt glada om ni ville dela med er i tråden. 

 

Lycka till nu och hoppas mina svar kan underlätta din rapportering även om det blir en hel del manuell hantering. 

 

/Tinna
 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för svar! Ska göra ett försök.

 

Vore absolut tacksam om någon annan medlem som redan gjort denna ville dela med sig 🙂