Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Semestergrundande frånvaros påverkan på semesteruppbokningen i bokföringen

En fråga angående semesteravsättning vid sjukdom.

Normalt är semesteravsättningen 12% av månadslönen.
Vid sjukskrivning blir dock semesteravsättningen
(månadslönen - sjukavdraget) * 12%. Varför tas 
inte sjuklönen med vid beräkningen av semesteravsättningen.

Ett exempel
En person har månadslönen 35 000 kronor och är sjukskriven
i två dagar. Det ger ett sjukavdrag på 2 * 1615,36 = 3230,72 kronor
och en sjuklön på 1292,32 kronor.

Semesteravsättning blir (35000 - 3230,72)*12% = 3812,31 kronor
som krediteras 2920 upplupna semesterlöneskulder och debiteras
7090 förändring av semesterlöneskuld. 

Eftersom sjukskrivning är semesterlönegrundande kan man ju tycka
att sjuklönen borde tas med vid beräkningen av semesteravsättningen.
Å andra sidan kommer ju semesterlöneskulden vara baserad på 
semesterdaglönen vanligen månadslönen*4,6%, dvs någon minskning
av semesterdaglönen sker inte. Hur som helst, konsekvensen blir att jag 
manuellt får skriva upp semesterlöneskulden när någon är sjukskriven
med hela sjukavdraget.

Är detta så som det skall vara?

/Bernhard.

5 SVAR 5
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Bernhard!

Jag förstår precis hur du tänker, och rent logiskt sätt så borde ju den preliminära semesteravsättningen i bokföringsunderlaget ta hänsyn till den totala bruttolönen. Det är dock lite mer komplicerat än så, och det grundar sig framför allt i semestervillkor 10:s beräkningsformel. Jag ska försöka att förklara så enkelt och tydligt som möjligt, även om begreppet semester är långt ifrån det ibland.

Om man ser till den definitiva semesterskuldsberäkningen som ackumuleras i programmets semesterskuldlista, så räknar programmet fram den såhär enligt semestervillkor 10. Semesterskulden som bokas upp i bokföringsunderlaget är bara preliminär och brukar bokas om manuellt någon gång om året i ens bokföringsprogram, enligt semesterskuldlistans definitiva värde. Ofta görs detta i samband med ett bokslut.

Hur som helst, den preliminära uppbokningen som sker till bokföringen i samband med varje lönekörning, bokas alltid upp enligt semestergrundande lön x 12 %. Vad som räknas som semestergrundande lön är de lönearterna som är inställda för det, under Lönearbete - Lönearter. Om man kollar på t ex sjuklönen som i ditt exempel, så är den inte inställd som underlag till den semestergrundande lönen, och tas därför inte upp i den preliminära uppräkningen. Kollar vi på formeln som räknar fram den definitiva semesterskulden till semesterskuldlistan enligt villkor 10 (se länken ovan), så värderar den dock fråvarotimmarna som en egen faktor i beräkningsformeln. D v s frånvarotimmarna minskar ner underlaget för den semestergrundande lönen i beräkningen, men höjer samtidigt upp underlaget i form utav en värderingen av de semestergrundande frånvarotimmarna. Detta är enligt standard för det semestervillkoret. 

För att denna beräkningen ska bli korrekt förutsätter det alltså att lönearterna är korrekt inställda, d v s t ex att semesterlönen inte ska vara semestergrundande eftersom den i så fall skulle tagits med som underlag två gånger. Först som ett underlag i den semestegrundande lönen, sedan som ett underlag i form utav en värdering av dem. En sjuklön ska alltså med andra ord inte vara direkt semesterlönegrundande.

Har man mycket semestergrundande frånvaro på ett företag kan ju dock detta innebära att den preliminära uppbokningen i bokföringen blir lite för låg, jämfört mot programmets definitiva semesterkuld. Då kan det t ex vara läge att höja den preliminära uppräkningen till 13 %. Det görs i så fall under Företagsinställningar - Bokföring.

Det är lite luddiga begrepp det här, men hoppas du förstod helheten i a f. För att enkelt sammanfatta det kan man säga att programmet uppbokning av semesterskulden i bokföringen bara är preliminär. Alla inställningar m m som finns i programmet, är avsedda för den definitiva semesterskulden som tas upp på semesterskuldlistan. Därav kan uppbokningen i bokföringen bli något avvikande, men kan regleras så det stämmer så nära som möjligt under Företagsinställningar - Bokföring. Den kommer dock aldrig att stämma exakt utan får kontras om manuellt i sitt bokföringsprogram, vilket oftast görs någon gång om året beroende på antal anställda m m.

/Karl
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,
Tack för ett utförligt svar. Vi använder villkor 20 och där hittar jag inget om värdering av frånvarotimmar. Jag antar dock att det sker något liknande där dvs. att semestergrundande frånvaro räknas med vid semseterskuldberäkningen och därför inte kan tas med vid beräkning av semesteravsättning då det då skulle räknas dubbelt. Att höja semesteravsättningsprocenten är en möjlighet men då måste jag räkna fram ett genomsnitt för hela företaget. Vore enklare om man kunde ange semesteravsättningsprocent per anställd. Hur som helst, denna avsättning är, som du säger,  preliminär och man får då och då göra manuella justeringar i bokföringen vilket är just vad jag gör.

Mvh,

  Bernhard.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Bernhard!
Eftersom du skrev att "Normalt är semesteravsättningen 12% av månadslönen" tror jag min kollega tolkade det som att du använder semestervillkor 10 i programmet. Använder du semestervillkor 20 så ser beräkningen ut lite annorlunda, det kan du kika närmare på här. Där räknar du 4,6% + semestertillägg på månadslönen.

Men precis som du har förstått så är helt enkelt uppbokningen ungefärlig. En del väljer att boka upp semesterskulden efter semesterskuldlistan varje månad, så det är också ett alternativ. Annars måste du, som du säger, räkna ut ett genomsnitt att höja avsättningsprocenten med.

/Sanna
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej! Måste bara be ngn säga om semesterberäkningen då man är sjuk grundar sig på sjukpenningens 80% eller om den grundar sig på ordinarie timlön (100%)? //Camilla
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Camilla,

Är inte helt säker på vad du menar men jag tänker att då du skriver timlön så har den anställde semestervillkor 10.
Beräkningsformeln av semesterdaglön för semestervillkor hittar du här

Ha en fin dag och återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar
/Susan