Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Skatt på lön för anställd boende i Danmark men jobbar i Sverige

Vi har en ny anställd som bor i Danmark men jobbar i svenskt företag i Malmö. Vilken skatt ska jag dra på hans lön?

5 SVAR 5
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Clarissa,
För de nordiska länderna, dvs Sverige, Danmark, Norge och Finland gäller det nordiska skatteavtalet. Om den anställdes hemvist är i ett av dessa länder och arbete utförs i ett annat av de nämnda länderna, säger huvudregeln att beskattning på arbetsinkomst ska ske som vanligt i det land den anställde arbetar. Skatteavdraget på den anställde ska då ske efter en genomsnittlig kommunalskattesats. Gör en sökning på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, efter ”kommunal skattesats” så hittar du ett genomsnitt. En snabb titt visade att till exempel Malmö har skattetabell 33. Är du inte huvudsaklig arbetsgivare ska du normalt göra avdrag med 30%.

Vid kortare anställningar än sex månader kan en annan skatteberäkning användas som kallas SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Den anställde deklararerar då inte sin inkomst i Sverige. Skatteavdraget vid SINK är vanligtvis 20%. Du hittar ytterligare information om SINK och dess regelverk samt ansökan Skatteverket hemsida.

För utländska arbetstagare krävs även ett så kallat samordningsnummer. Ett sådant ordnas via skattekontoret som arbetsgivaren tillhör. Personnumret vi använder i Sverige gäller enbart för svenska medborgare.

Då undantag till ovanstående regler finns kan jag bara svara generellt på just din fråga. Kontakta därför ditt lokala skattekontor för mer utförlig information.

Hälsningar
Sebastian
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Om person jobbar i Sverige, men bor i Polen och skulle beskatta i Sverige enligt inkomstskattelagen, då måste jag dra skatt på traktamenten? T. ex. Lön 30 000 PLN, plus traktamenten 5000 PLN.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om person ska beskatta enligt SINK, då måste jag dra skatt också på traktamenten?
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Är det skattepliktiga traktamenten som utbetalas så kan jag inte tänka mig annat än att det är samma regler som gäller.

Kontrollera gärna det med Skatteverket om du är osäker.

/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Skatter och arbetgivaravgifter för utländska medborgare?.

Hej! Vi ska betala ut enstaka arvoden till utländska medborgare som bor i Norge och Vitryssland för ca: en veckas arbete. Hur hanterar jag skatter och arbetsgivaravgifter för dessa personer?