Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

@Anna Svensson Tack för hjälpen.Jag har inte ändrat några lönearter, bara lagt upp de som ni rekommenderat till korttidspermittering.Jag hade lagt in lönearten för korttidspermittering på respektive användare, men det har jag tagit bort nu.
Växa-stödet gäller även anställd nummer två från 1 juli 2021.
1 juli 2021 förändras reglerna för nedsättning av arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling.
Det är korrekt hanterat.Den månaden som den anställde blev sjuk så fick hen ju ut en hel månadslön trots frånvaro. Det jämnar alltså ut sig även om det kanske är svårt att komma ihåg det när det uppkommer en månad när man jobbat, men inte får någon lön eftersom det är frånvaro som ännu inte är avdragen.
Det kan vara lite knepigt att följa upp beräkningen eftersom tillägg och avdrag fr o m det datum den nya lönen gäller också räknas om. Är det en person med mycket frånvaro som genererat löneavdrag, typ VAB eller sjukdom så påverkar det den retroaktiva lönen negativt eftersom avdraget ska beräknas på en högre lön än vad som gjorts vid löneberedningen när frånvaron registrerades. Å andra sidan så påverkas det positivt om den anställde har fått ut övertidsersättning eller haft semester.
Awesome