Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Komptid i pengar beräknas alltid efter den anställdes lön vid uttagstillfället. Så om den anställde har lägre lön vid uttaget än vid intjänandet så blir även ersättningen lägre.
Tack för era svar. Då vet jag hur jag ska hantera det 🙂 /Sanne
okej, tack!
Självklart! Såg nu vad felet var, den anställda låg inte med som behörig för dagsavdraget. Tack för all hjälp!
Hej! Enligt semesterlagen hanteras inte halva semesterdagar i programmet utan enbart hela. Däremot påverkas värdet för dagen när man jobbar deltid och kommer att skilja sig gentemot anställda som jobbar heltid. I Visma Lön 300 jobbar du med bruttosemester vilket innebär att man inte räknar om antalet semesterdagar efter hur många dagar i veckan den anställde jobbar. Har den anställde ingen ej semestergrundande frånvaro under året och en semesterrätt på 25 dagar får hon också 25 betalda dagar. Jobbar den anställde sedan inte fem arbetsdagar i veckan registreras ändå semester över fem dagar. Värdet för dagarna blir här lägre eftersom den anställde får betalt för fem semesterdagar per vecka. Det framgår inte av frågan om den anställde jobbar 5 dagar i veckan, men bara halva dagar eller om det är så att hon jobbar 2,5 dagar i veckan på sina 20 timmar. Hade det rört sig om nettosemester här, som är en funktion som finns i Visma Lön 600, hade detta påverkat hur många semesterdagar den anställde hade fått. Nettosemester innebär att den anställde enbart får och tar ut semester för de dagar hon skulle ha jobbat. Värdet per dag är då också högre eftersom hon får betalt för färre dagar per vecka jämfört med bruttosemester. Totalt sett ska ersättningen den anställde får vid netto- och bruttosemester vara ungefär samma, det är alltså antalet semesterdagar som skiljer sig. För att svara på din fråga säger jag att den anställde bör få 25 betalda semesterdagar, så vida ingen ej semestergrundande frånvaro finns som kan påverka beräkningen. Formeln som gäller för beräkning av hur många semesterdagar en anställd ska få vid bruttosemester lyder som följer: ((Anställningstid hela kalenderdagar-Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar Har personen i fråga varit anställd hela semesteråret, är utan ej semestergrundande frånvaro och har en semesterrätt på 25 dagar blir beräkningen så här: ((365-0) / 365) * 25 = 25 Läs gärna mer om semesterberäkningar i vårt hjälpavsnitt Beräkningar semestervillkor.
Awesome