Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! Tabellbrutto ingår i namnet på de lönearter som skapas när en anställd ska betala tillbaka en bruttolöneskuld. När du registrerar inbetalningen från den anställde ska du ange hur stort belopp som ska regleras samt om någon del av bruttolöneskulden ska användas till att justera preliminärskatten. Skillnaden mellan dessa två belopp utgör den anställdes inbetalning. Här finns mer info och exempel: http://www.vismaspcs.se/visma-support...
Hej! Förskottssemester regleras till viss del av semesterlagen. En anställd är inte återbetalningsskyldig om det har gått mer än fem år från det förskottet betalades ut tills den anställde slutar. Skulden ska inte heller betalas tillbaka om den anställde blir uppsagd eller slutar på grund av sjukdom. Om skulden ska betalas tillbaka ska den kvittas mot semesterslutlönen. Rätten till förskottssemester, när skulden ska skrivas av och hur den ska kvittas bör klart framgå i anställningsavtalet. Varför vägrar den anställde att betala tillbaka pengarna? Det bör ju finnas någon motivering. Har han tagit emot pengarna i god tro och redan använt dem? Är det länge sedan den pengarna betalades ut? Även om företaget har rätt att kräva tillbaka pengarna är det inte lätt om den anställde vägrar. Om företaget är medlem i någon arbetsgivarorganisation eller förening kan ni antagligen där få juridisk rådgivning. Hälsningar Ulla Lindblad
Hej Johanna Enligt föräldralagen har en förälder rätt till förkortning av arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid (heltid) tills barnet fyllt 8 år. Ni kan alltså kräva att den anställda ska arbeta minst 75 %. Frågan är vad ni gjorde för överenskommelse när hon gick ner till 50 %. Skrev ni ett avtal om att det skulle gälla för en viss period eller fick ni en fråga och beviljade nedsättningen på obestämd tid. Genom kollektivavtal går det att träffa avtal om avvikelser när det gäller några paragrafer i föräldraledighetslagen. Om ert företag har kollektivavtal är det därför viktigt att ni kontrollerar om det finns särskilda bestämmelser i avtalet. Om ni inte avtalat om annat bör det vara rimligt att meddela förändringen en månad i förväg. Vänliga hälsningar Ulla Lindblad
Hej! Ja du det var ingen lätt fråga eller rolig upplevelse. När det gäller frånvaron kan du göra ett timavdrag på lönen. Är de timavlönade så blir det färre arbetade timmar du skriver in på lönespecifikationen. Om de har månadslön kan du använda löneart 1108 med ett minustecken framför timmarna du drar av. Vad det gäller bilen, bensinen och de andra kostnaderna vågar jag inte svara på det. Vanligtvis förmånsbeskattas man som anställd för den bensinen man använder privat i sin tjänstebil. Det här känns som något helt annat så först och främst rekommenderar jag dig att prata med skatteverket om saken, för att höra vad de anser att du kan göra.
Ett företag MÅSTE aldrig göra avdrag på lönen. Däremot kan anställda inte kräva att få lön om de inte infinner sig till arbetet. Företag försöker ibland lösa problemet genom att låta personalen arbeta hemma i den mån det fungerar. Om man tillämpar flexibel arbetstid låter man eventuellt personalen arbeta igen timmarna när det är möjligt istället för att göra löneavdrag. Om företaget har kollektivavtal ska ni kontrollera om det finns specifika regler i kollektivavtalet som rör den aktuella situationen.
Awesome