Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2020-11-16 15:12 )
  • 2 Svar
  • 0 gilla
  • 676 Visningar

Lämna in årsredovisningen digitalt till bolagsverket via Visma Advisor Period & År. 

 

Om vi börjar med förutsättningarna för att kunna lämna in digitalt till Bolagsverket, från Visma Advisor Årsavslut, är dom enligt nedan:

 

  1. Företaget ska vara ett Aktiebolag
  2. Företaget ska tillämpa regelverk K2
  3. OBS! Företaget har inte revisor/lämnar inte in Revisionsberättelse

Digital inlämning är tillgänglig för räkenskapsår som har avslutas under 2019 eller senare. Du kan även signera årsredovisningen digitalt med vår nya tjänst Visma Sign och på så sätt få hela flödet digitalt! För att veta hur du ska gå tillväga kan du…

 

-Se filmen Lämna in din årsredovisning där vi guidar dig genom processen. 

 

- Se filmen Skicka årsredovisning för digital signering (Visma Sign från Visma Advisor Period & År)

 

-Läsa hjälptexten Digital inlämning av årsredovisning. 

 

Lycka till! 

Medverkande
Kommentarer
NY MEDLEM
(uppdaterad av Emfraden ‎2020-04-12 08:44 )

En av mina kunder har revisor. Går det bra för Bolagsverket att jag låter min kund och dess revisor att signera årsredovisningen digitalt via Visma Sign för att sedan skriva ut den signerade årsredovisningen på papper och sen skicka in den till Bolagsverket per post? Eller behöver dokumentet "fysiska" underskrifter när årsredovisningen skickas in på papper?

APPLICATION SPECIALIST

Hej Emfraden!

 

Tack för din fråga. När det gäller signeringen via Visma sign så går det utmärkt att göra som du skriver. Om du skickar in via papper så tar du årsredovisningen och revisionsberättelsen från Visma sign efter signeringen och skickar in till bolagsverket.

 

Om du vill ha lite mer fakta och läsa mer om regler så säger bolagsverket följande:

 

"Jag har elektroniskt underskrivna årsredovisningar som jag skriver ut och skickar in. Ibland godkänner Bolagsverket, ibland inte. Vad gäller?För att Bolagsverket ska kunna godkänna handlingar som har skrivits under elektroniskt men skickas in med post måste underskrifterna vara så kallade avancerade elektroniska underskrifter. Definitionen av detta finns i EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS).
Det finns olika leverantörer på marknaden som erbjuder olika typer av elektroniska underskrifter. Det som är viktigt är att du använder en avancerad elektronisk underskrift. Beroende på hur din dokumentation av de elektroniska underskrifterna ser ut, kan Bolagsverket i vissa fall behöva fler uppgifter innan de kan registrera årsredovisningen."

 

Visma sign har en avancerad elektronisk underskrift som följer EU (eLDAS) rekommendationer.

 

Ett udrag från eLDAS riktliner är följande:

 

Enligt eIDAS och e-signaturlagen har en kvalificerad elektronisk signatur samma rättsliga verkan som en handskriven signatur. Lagstiftningen tolkas så att alla typer av elektroniska signaturer – kvalificerade och icke-kvalificerade – kan ges rättslig verkan. En elektronisk signatur kan inte förvägras rättslig verkan enbart på grund av att den är i elektronisk form eller att den är icke-kvalificerad. Det som blir avgörande är i vilken utsträckning det är möjligt att bevisa äktheten av signaturen och riktigheten av innehållet i dokumentet.

 

Om man vill fördjupa sig ytterligare så finns denna länk (dock på engelska men hoppas att det är ok)

 

/Tobias