Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2021-07-12 14:24 )
  • 2 Svar
  • 1 gilla
  • 1290 Visningar

Sju månader efter räkenskapsårets slut ska årsredovisningen skickas in till Bolagsverket. Så om ditt räkenskapsår slutar till exempel den 31 december är sista inlämningsdatum 31 juli. Bolagsverket har inga lagliga möjligheter att lämna anstånd, så man måste lämna in i tid. Om sista dagen infaller på en helgdag får man dock lämna in årsredovisningen nästkommande vardag.

 

Bra att känna till är den hemställan som Bolagsverket lämnade in till Justitiedepartementet. I den föreslår Bolagsverket att digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolag ska bli obligatoriskt från och med 1 juli 2021. Du kan läsa mer om det på bolagsverket.se.


Om jag vill använda Visma Period & År?

Om du inte använder Visma Advisor Period & År så måste du först aktivera tjänsten på den kunden eller kunderna du vill använda tjänsten för. Läs mer hur du aktiverar tjänsten för din kund/kunder i vårt hjälpavsnitt Aktivera Visma Advisor Period & År från Visma Advisor.

Nytt för i år

Nyligen kom nyheten att Visma Period & År stödjer regelverket K3. Det betyder också att du kan lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket för företag som följer regelverket K3. I tjänsten går det nu alltså att göra digital inlämning för aktiebolag som följer regelverken K2 och K3. Själva förfarandet för digital inlämning är dock det samma oavsett vilket regelverk som följs.

 

Uppdaterat 26/5: En annan nyhet är kontrollen mot Bolagsverket som kontrollerar uppgifterna i din årsredovisning  mot de registrerade uppgifterna hos Bolagsverket innan det är dags att lämna in. Kontrollen körs automatiskt i och med att du väljer Kontrollera mot BV på sidan Inlämning.


Hur lämnar jag in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket?

När årsredovisningen är klar för att skickas in till Bolagsverket går du in under Årsredovisning - Inlämning.

Sidan InlämningSidan Inlämning

 

Under fliken Inlämning möts du av programmets kontroll av årsredovisningen som vi rekommenderar att du går igenom och åtgärdar de varningar och fel som eventuellt kan ha upptäckts, det kan till exempel vara uppgifter som behöver kompletteras på fastställelseintyget i Årsredovisningen. Utöver de automatiska kontrollerna, kan du även kontrollera mot Bolagsverket så att uppgifterna i årsredovisningen överensstämmer med deras innan du skickar in den. När du väljer Kontrollera mot BV, körs denna kontroll automatiskt.

Kontroll mot Bolagsverket.Kontroll mot Bolagsverket.

 

Vill du göra en digital signering/elektronisk underskrift av Årsredovisningen kan du använda vår tjänst för digital signatur, Visma Sign. Tänk dock på att Visma Sign endast är en signeringstjänst för underskrifterna i årsredovisningen och överför inte själva årsredovisningen till Bolagsverket.

 

När du gått igenom kontrollen och är redo för att skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket klickar du på knappen Lämna in.

 

När du klickar på knappen Lämna in skickas en digital kopia (avskrift) till Bolagsverket. Därefter visas en avtalstext från Bolagsverket som du måste godkänna för att kunna skicka in årsredovisningen.

 

Den som ska signera fastställelseintyget får ett mejl med en länk. Undertecknaren klickar på länken, loggar in med BankID eller Mobilt BankID och godkänner årsredovisningen genom att signera fastställelseintyget digitalt.

 

OBS! Årsredovisningen är inte inlämnad förrän fastställelseintyget är signerat digitalt.

 

Efter att årsredovisningen är inlämnad kan du löpande se vilken status den har hos Bolagsverket. Statusen visas när du öppnar sidan Inlämning. Det är den senaste statusen från Bolagsverket för aktuellt företag som visas.

 

Läs om de olika statusarna din årsredovisning kan ha hos bolagsverket samt mer info om att lämna in årsredovisningen i vårt hjälpavsnitt Digital inlämning av årsredovisning.

 

Se också filmen hur du gör digital inlämning i Visma Period & År.


Lycka till!

Medverkande
Kommentarer
Emfraden
NY MEDLEM
(uppdaterad av Emfraden ‎2020-04-12 08:44 )

En av mina kunder har revisor. Går det bra för Bolagsverket att jag låter min kund och dess revisor att signera årsredovisningen digitalt via Visma Sign för att sedan skriva ut den signerade årsredovisningen på papper och sen skicka in den till Bolagsverket per post? Eller behöver dokumentet "fysiska" underskrifter när årsredovisningen skickas in på papper?

Tobias Karlsson
APPLICATION SPECIALIST

Hej Emfraden!

 

Tack för din fråga. När det gäller signeringen via Visma sign så går det utmärkt att göra som du skriver. Om du skickar in via papper så tar du årsredovisningen och revisionsberättelsen från Visma sign efter signeringen och skickar in till bolagsverket.

 

Om du vill ha lite mer fakta och läsa mer om regler så säger bolagsverket följande:

 

"Jag har elektroniskt underskrivna årsredovisningar som jag skriver ut och skickar in. Ibland godkänner Bolagsverket, ibland inte. Vad gäller?För att Bolagsverket ska kunna godkänna handlingar som har skrivits under elektroniskt men skickas in med post måste underskrifterna vara så kallade avancerade elektroniska underskrifter. Definitionen av detta finns i EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS).
Det finns olika leverantörer på marknaden som erbjuder olika typer av elektroniska underskrifter. Det som är viktigt är att du använder en avancerad elektronisk underskrift. Beroende på hur din dokumentation av de elektroniska underskrifterna ser ut, kan Bolagsverket i vissa fall behöva fler uppgifter innan de kan registrera årsredovisningen."

 

Visma sign har en avancerad elektronisk underskrift som följer EU (eLDAS) rekommendationer.

 

Ett udrag från eLDAS riktliner är följande:

 

Enligt eIDAS och e-signaturlagen har en kvalificerad elektronisk signatur samma rättsliga verkan som en handskriven signatur. Lagstiftningen tolkas så att alla typer av elektroniska signaturer – kvalificerade och icke-kvalificerade – kan ges rättslig verkan. En elektronisk signatur kan inte förvägras rättslig verkan enbart på grund av att den är i elektronisk form eller att den är icke-kvalificerad. Det som blir avgörande är i vilken utsträckning det är möjligt att bevisa äktheten av signaturen och riktigheten av innehållet i dokumentet.

 

Om man vill fördjupa sig ytterligare så finns denna länk (dock på engelska men hoppas att det är ok)

 

/Tobias