Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2021-05-12 12:26 )
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 461 Visningar

Du och dina byråmedarbetare kan löpande registrera tid på de uppdrag och aktiviteter som ni utför åt era kunder. På så sätt säkerställer ni att alla timmar finns registrerade när det är dags att fakturera. Du kan även registrera intern tid och frånvaro.

 

spot_Green_Stopwatch.png

1. Förbered inställningar under Underhåll 

  •  Under Underhåll – Uppdrag finns ett uppdrag som heter Frånvaro. På detta uppdrag kan du själv anpassa vilka typer av frånvaroaktiviteter som är aktuella för byrån. Uppdraget och aktiviteterna används sedan vid registrering av frånvarotid.

  • Under Underhåll – Scheman och fliken Standardarbetsschema lägger du upp ett standardarbetsschema för byrån. 

  • Under Underhåll – Scheman och fliken Helgdagsschema gör du inställningar för hur respektive helgdag ska påverka medarbetarnas normalarbetstid. Helgdagsschemat styr över det arbetsschema som är invalt på medarbetaren förutsatt att helgdagsschemat anger färre timmar än medarbetarens arbetsschema. Läs mer om Schema »

  • Under Underhåll – Medarbetare och fliken Arbetsschema kan du lägga upp det arbetsschema som ska gälla för respektive medarbetare. Schemat visar normalarbetstiden för medarbetaren. Läs mer om Lägg till arbetsschema på medarbetaren »

 

2. Lägg in ingående värden i tidbanken 

 För att programmet ska kunna visa korrekta saldon i tidbanken kan du behöva lägga in ingående saldo för respektive medarbetare. Läs mer om Tidbank »

 

 

3. Tidregistrering och beräkning av tidbank

Nu kan du registrera frånvarotid, intern tid och tid som läggs på kunder. Läs mer om Tidregistrering » 

I vecko- och dagregistreringsläget visas normalarbetstiden för respektive dag. Normalarbetstiden hämtas från det arbetsschema som är kopplat till medarbetaren. Det tas även hänsyn till inställningar i helgdagsschemat.

 

När du klarmarkerar dagen så räknar programmet ut summan av registrerad tid minus normalarbetstiden. Det saldo som räknas ut påverkar det ackumulerade tidbankssaldot.

 

Om du vill ha en sammanställning av alla tidregistreringar som är gjorda för en vald period, gå till Rapporter och välj Tidregistreringar.

 

TIPS! I foruminlägget Tidregistrering & Fakturering i Visma Advisor kan du även se hela flödet från att du förbereder, skapar och överför fakturaunderlag på de tider och utlägg som har registrerats på respektive kund.

 

 

Medverkande