Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Eget kapital vid likvidation

Hur "bokar" jag bort/"nollställer" konton för eget kapital vid likvidation i handelsbolag? Behövs det? 


10 SVAR 10
Fd medlem
Inte tillämpbar

Handelsbolag avregistreras , inte likvideras
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ett handelsbolag likvideras visst, och likvidationen avslutas genom en avregistrering. Frågan gällde inte det juridiska, då jag själv är jurist, utan frågan gällde vad jag gör med saldon på kontona för eget kapital. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Då får du bortse från mitt svar.
Saldona för eget kapital bör återspeglas av saldo på andra konton i valansräkningen om årets resultat flyttad överförs från resultaträkningen, då ska tillgångar och skulder balansera och du kan då boka om

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Okej tack för svar! Jag förstår emellertid inte ditt svar: vi har ju ett negativt värde på kontona för eget kapital eftersom alla andra konton är nollställda, och det negativa värdet på eget kapital-kontona är således delägarnas deklarerade nettouttag! Det måste väl förbli så då antar jag? Eller var ska jag boka bort det i annat fall?


Fd medlem
Inte tillämpbar

Fråga:
Du skriver negativt värde på ek konton, menar du då att saldon är bokförd i kredit = eget kapital eller i debet - negativt eget kapital?

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Oj, menar att det är bokfört i kredit, d.v.s. det ackumulerade bokförda resultatet har varit positivt och förts från årets resultat till eget kapital! 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Johannes,

Har du koll på din fråga eller vill du att vi undersöker vidare?

Ha det gott!
/Sofia
Fd medlem
Inte tillämpbar

Dessvärre inte. Jag är i stånd att likvidera mitt handelsbolag, men jag får inte kontona för eget kapital att bli nollställt - likt övriga balanskonton. Hur gör jag detta och behövs det? Jag menar den siffra som står under rubriken "Eget kapital" i kategorin "vid periodens slut". Behöver detta nollställas vid likvidation eller är det rent av en rättvisande bild att det står hur det ackumulerat gått för respektive ägare under bolagets drift? 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag är i stånd att likvidera mitt handelsbolag, men jag får inte kontona för eget kapital att bli nollställt - likt övriga balanskonton. Hur gör jag detta och behövs det? Jag menar den siffra som står under rubriken "Eget kapital" i kategorin "vid periodens slut". Behöver detta nollställas vid likvidation eller är det rent av en rättvisande bild att det står hur det ackumulerat gått för respektive ägare under bolagets drift? 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om alla andra balanskonton är nollade och bara eget kapital återstår kan det bero på att du har ett resultat - vinst eller förlust som du ser längst ner i balansräkningen som en differens - du ser samma siffra som en vinst/förlust längst ner i resultaträkningen också.

Är det så återstår det att bokföra detta resultat

Debet/Kredit 8999
Debet/Kredit 2019

därefter bör eget kapital också vara noll

Om så inte är fallet har du något annat balanskonto som inte står på noll.

Mikael