Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Sortera efter:
senast uppdaterad av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER ‎2020-07-07 16:04
Deklarera direkt i ditt program med tillvalet  Deklaration/årsredovisning för aktiebolag .
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
I Visma eEkonomi bokförs kundfakturorna automatiskt åt dig.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER ‎2020-07-07 11:30
Så här lägger du upp inventarier, bestämmer intervall- och bokför avskrivningar.
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
Tips! I fältet för Arbetad tid kan du fylla i timmar och minuter separerade med kolon.
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
När du använder dina privata pengar för att betala inköp som gjorts till företaget bokförs detta som en egen insättning i företaget. Du ökar då det egna kapitalet i företaget.
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
I ett aktiebolag ska ett inköp som ägaren gjort bokas upp som en skuld. Vanligtvis används konto 2893 Skuld till närstående för detta. 
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
Funderar du på att anställa och undrar vad det skulle kosta för ditt företag? Ta hjälp av simulatorn Beräkna årlig kostnad för en anställd.
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
Vi får ibland frågan om hur man hanterar dubbelbetalning av kundfakturor samt leverantörsfakturor i Visma eEkonomi. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-07-02 15:50
I krispaketet för Covid -19 finns beslutet att staten hjälper till och stöttar hyresvärdar med hyressänkningar för deras hyresgäster, med ett hyresstöd. Stödet gäller hyresgäster i bland annat sällanköpshandel, hotell, restaurang, butikshandel, logihandel men även till exempel tandläkare, hår- och kroppsvård och fysioterapeutisk verksamhet. Du hittar hela listan här:   https://www.regeringen.se/496d3a/contentassets/75d6819de4f042499730cc438b712dac/200407-sni-koder_bra... Ersättningen gäller de hyresvärdar som gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader mellan 1 april- 30 juni. Ansökan gör du i efterhand mellan 1 juli - 31 aug 2020 till din regions länsstyrelse/Boverket. (information kommer på Boverket när e-tjänst finns tillgänglig)   För att kunna söka stöd behöver du som hyresvärd: Ha ett avtal med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020 (det gäller alltså inte nytecknade avtal). Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Senast den 30 juni ska du och hyresgästen har kommit överens om rabatten och den ska gälla under perioden 1 april till 30 juni. Hyran ska vara lägre än det fasta belopp som hyresgästen skulle ha betalat enligt det avtal som gällde 1 mars 2020. I övrigt ska villkoren vara oförändrade i överenskommelsen.   Du kan få stöd med maximalt 50% av den nedsatta hyran. Stödet kan aldrig bli högre än 25% av den ursprungliga fasta hyran.   Exempel: Den ordinarie hyran är 8000kr/månad exklusive moms. Momsen är 2000:-. Hyresvärden kan ge rabatt på hälften av hyran exklusive moms, dvs 4000:-. Hyresvärden kan få stöd från staten med 2000:-/månad (hälften av rabatten). Eftersom hyresgästen står för hela momsbeloppet blir fakturan såhär: Hyra: 4000:- Moms: 1500:- (här har man räknat på hela beskattningsunderlaget 4000+ 2000 = 6000) Att betala: 5500:- I momsdeklarationen ska 6000 redovisas i ruta 05 och 1500 i ruta 10. Eftersom fakturorna kommer se lite konstiga ut är det viktigt att du stämmer av med din hyresgäst så att de är införstådda i vad reglerna innebär.   Så här gör du i Visma eEkonomi Om du vill skicka en faktura till din kund som vanligt får du göra en manuell justering på den. (Använd de bokföringskonton som du brukar använda).   Börja med att skapa en ny artikel för att kunna justera momsen. Gå till Lager och artiklar - Artiklar Klicka på Ny artikel Välj någon fin benämning och längre ner i Artikelkontering väljer du Tjänster 0% Klicka på Spara. Nu ska du skapa själva fakturan. Gå till Försäljning - Kundfakturor. Kicka på Ny kundfaktura. Lägg in hyran med det lägre beloppet. I vårt exempel 4000:- Lägg eventuellt in en textrad med förklaring om att du behöver justera momsbeloppet. Lägg in ytterligare en rad med hyran som staten står för. I vårt exempel 2000:- (det går givetvis att lägga in det i rad 1 tillsammans med hyran som kunden ska betala). Lägg därefter in den nya artikeln med beloppet som staten står för, men med minustecken i kolumnen Antal. I vårt exempel 2000.  Fakturan kommer nu ha ett totalbelopp på 5500:- varav moms 1500:-       För info: När du använder en artikel med artikelkontering Tjänster 0% bokförs det automatiskt på konto 3044. När du har artikeln med minus bokförs raden i debet istället för kredit som det brukar.     Du har också ett belopp som du vill få från staten. Skapa därför en ny verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Lägg in konto 3044 med beloppet som staten står för i kredit. I vårt exempel 2000. Registrera samma belopp i debet. Vill du särskilja fordran från staten så väljer du ett underkonto till 1510, ex 1511. Konto Debet Kredit 3041 - Försäljning tjänst 25%   X 15xx - Fordranskonto för fordran från staten X     Nu kommer du ha 7500:- att fodra från kund och staten.  6000 kommer redovisas i ruta 05 och 1500 i ruta 10 på momsdeklarationen.   Vill du läsa mer? - här är bra länkar: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/regeringen-har-beslutat-om-tillfallig-rabatt-for-fasta-hy... https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i... https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/321570.html#upd https://www.srfkonsult.se/newswire/hur-redovisas-moms-vid-hyresbidrag/    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER ‎2020-06-25 14:00
För oss är det väldigt viktigt att du kan hitta hjälp snabbt, alla timmar på dygnet. 
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
Skapar du ofta samma slags bokföringshändelse? Bokföringsförslag fungerar som en mall när du skapar en övrig insättning, ett övrigt uttag eller en manuell verifikation.
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
Så kvittar du en kundfaktura mot leverantörsfaktura (eller tvärtom) i Visma eEkonomi.
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
Försäljning av presentkort hanteras lite annorlunda i jämförelse mot en vanlig försäljning av varor eller tjänster.
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
Ibland vill man bokföra betalningen mot något annat bokföringskonto än det som är standard i Visma eEkonomi.
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
Har du kunder som inte har betalat i tid och ska fakturera dröjsmålsränta?
Visa fullständig artikel
av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER
Har du fått meddelandet “Fakturan balanserar inte” när du försöker bokföra en faktura?
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER ‎2020-06-22 10:01
Snart är det dags för bokslut! Så här hanterar du kostnader och intäkter över årsskiftet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Malin Kjellberg APPLICATION SPECIALIST ‎2020-06-15 12:14
Hantering av korttidspermittering i eEkonomi Lönebesked.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Daniel Jonsson ANSTÄLLD ‎2020-06-12 11:23
Låt ditt program växa och få ett mer effektivt arbetsflöde tillsammans med våra integrationslösningar.
Visa fullständig artikel
Awesome
Genvägar
Inloggade användare (159)