Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Sampletekk
NY MEDLEM

Inventarier från EF till AB - eEkonomi

Jag har under enn antal år bedrivit en EF men nu även startat ett AB. Både företagen kommer tills vidare att finnas kvar, men jag skulle vilja få över en del inventarier som är under avskrivning från EF till AB. Hur gör jag detta på bästa sätt?
5 SVAR 5

Du flyttar över dem till ab för förslagsvis det bokförda värdet - anskaffning minus ackumulerade avskrivningar
Betalning behöver ju knyte ske utan du kan i ab bokföra en skuld och i ef en fordran.
Om båda parter är momsregad och ett avtal upprättas behöver moms kntevläggas på överlåtelsen.
Mikael

.....inte ske.....:)

....moms inte erläggas.....:)
små tecken i mobilen
Ursäkta
Sampletekk
NY MEDLEM

Ok,tack för svar. Hur ska detta bokföras, (på båda sidor)?

Ef
Kredit 1220
Debet 1229
Debet 1680

Ab
Debet 1220
Kredit 2893

Om båda parter är momsregade och betalning ej sker

Mikael