Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Projekt, Resultatenheter, Order

Visma skulle behöva förtydliga benämningar och användning av "Projekt"... Om jag minns rätt så fanns en möjlighet till "projektbokning" (som vi nyttjar fortfarande) när vi startade upp Visma Eekonomi år 2014. Under åren har förändringar skett och nu finns "Resultatenheter" (som jag tror var det som hette "Projekt" från början (kanske minns jag fel...). I alla fall så använder vi (byggfirma) denna möjlighet i redovisningen och uppföljningen av olika byggprojekt. Vi använder alltså "Resultatenheter" (som i Visma också benämns "Projekt / Order") när vi bokar in t.ex. materialkostnader via leverantörsfakturor. 
På senare år kom ett nytt "uppföljnings-underkonto" som också benämns "Projekt" (har uppfattat det så att denna "projekt-möjlighet" är avsedd för projekt som löper över flera räkenskapsår (?) Alltså - funkar inte "Resultatenheter / Projekt / Order" på liknade vis?? eller?


Nu har vi testat Visma Tidsmart för tidsuppföljning avseende byggprojekt (samt för lön). Den som har testat detta lade då upp "Projektnummer" som "Projekt" (och alltså INTE under benämningen "Resultatenheter / Projekt / Order" som vi nyttjar vid registrering av lev.fakt....). När man nu ska registrera leverantörsfakturor så får man alltså upp två kolumner förutom konto - dessa kolumner är "Projekt" samt "Projekt / Order" (det förstnämnda är alltså det projekt som blev upplagt via Tidsmart och det sistnämnda den projektbenämning som vi nyttjat sedan år 2014). Jag har själv inte testat Tidsmart så jag hoppas ovanstående beskrivning av uppläggsmöjligheterna stämmer...


Min skrivning ovan är kanske förvirrande... men "problemet" är också ganska så förvirrande!

1. Bestäm och förtydliga genom att enbart t.ex. använda benämningen "resultatenhet" för den ena och "projekt" för den andra... (Behövs två uppföljngsvägar (projekt)??) Om det behövs så måste det vara tydligt vad som är vad... samt tydligt olika benämningar som inte skapar förvirring.

2. Tacksam för tydlig "manual" över användningen av dessa "underkonton"... (kanske finns det i "hjälpen"...)

3. Hur löser vi detta när och om vi ska nyttja Visma Tidsmart? Eftersom vi sedan tidigare i Eekonomi nyttjat "det gamla projekt-upplägget" så bör vi väl också nyttja detta när vi kör Tidsmart...(?) Eller bör vi byta till det "nya" projektupplägget?? Om vi endast nyttjar ETT upplägg så slipper vi kanske också flera förvirrande "projekt-kolumner" i Eekonomi?

Tacksam för vägledning i detta!

Obs - Visma eEkonomi är toppenbra, men ovanstående har irriterat (möjligen har jag läst på för dåligt i handledningen men det borde gå att göra det hela tydligare...)

1 SVAR 1
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Jag tror att Resultatenheter/kostnadsbärare kom i Visma eEkonomi först och att det är därför som det är lite förvirrande.

Resultatenheter/kostnadsbärare används normalt sett för att kunna särskilja bokföringen i specifika rapporter. Till exempel om du vill ha redovisning per enhet, avdelning, butik eller liknande.
Exempel: Du kan bokföra försäljning på samma intäktskonto men med olika resultatenheter beroende på vilken butik försäljningen har skett i. Om du gör så med alla intäkter och kostnader, kan du sen ta fram en resultatrapport och se vilken butik som gör mest intäkter och som också har bäst resultat eller oroväckande höga kostnader på någon specifik del. Det blir alltså som en liten bokföring för just den enheten.


Hjälpavsnitt Resultatenheter och kostnadsbärare »
Film: Resultatenheter och kostnadsbärare i Visma eEkonomi »

Projekt KAN användas som ytterligare en nivå på resultatenhet men vanligast är att det mer är per projekt.
Dvs ett bygge, en utbildning av en kund eller liknande. Projektet kan löpa över årsskifte och gör alltså att du kan ta ut ett balans- och resultaträkning för projektet över år (detta går inte för resultatenheter utan här följer detta bokföringsåret). Du kan alltså bokföra alla kostnader och intäkter på ett specifikt projekt och se hur det projektet går.

Hjälpavsnitt: Projekt »

Om vi då ser det större så skulle anställda från olika enheter (resultatenheter/kostnadsbärare) jobba i samma projekt och du kan då få en tydlig redovisning i projektets resultat och samtidigt hur varje enhet jobbat.


När jag läser ditt inlägg tolkar jag det som att ni la upp era projekt när funktionen för Resultatenheter kom, och jag förstår att det är rörigt 🙂
Om du arbetar med Visma Tid Smart räknas projekten som de "nya" projekten och du bör alltså isåfall ändra om till de nya projekten i Visma eEkonomi. Du kan också ha resultatenheter i Visma Tid Smart.

Filmer om Visma Tid Smart »Hjälpavsnitt: Integration mot Visma eEkonomi »
Här kan du boka kom igång i Visma Tid Smart och ta del av hjälptexter mm: Support för Visma Tid Smart »
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~