Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hur fungera avknoppning i Aktiehanteraren - Visma Skatt

Hur hanterar jag att Getinge AB har beslutat om en utdelning av aktier i Arjo AB i Aktiehanteraren
  • Skatt
2 SVAR 2
Göran A
UTFORSKARE

Programmässigt får någon annan svara men du ska fördela ditt inköpspris på Getinge så att 83 % av anskaffningskostnaden ligger kvar på Getingeaktierna och 17 % skall ligga på Arjo aktierna

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Nybban,

Vi beskriver hur du gör i programmet väldigt bra i vår skrivna hjälp och i avsnittet om Avknoppning. 

Här är ett ex,
Händelsen Avknoppning används när ett börsnoterat bolag knoppar av ett bolag från moderbolaget. Då delas moderbolagets anskaffningsutgift upp mellan moderbolaget och det avknoppade bolaget. Skatteverket brukar utfärda rekommendationer för denna typ av fördelning. Hur Skatteverket gjort fördelningen för olika bolag framgår av sammanställning under Avknoppning i programmets informationsbank.

  1. I aktiehanteraren går du in i moderbolagets aktier. Här anger du Avknoppning som händelse.
  2. I dialogrutan Avknoppning anger du namnet på din erhållna aktie, antalet samt hur mycket anskaffningsutgiften minskar med.
Exempel
Electrolux knoppar av Husqvarna. Anta att du erhåller 100 st Husqvarnaaktier av Electrolux. 45% av Electrolux ursprungliga anskaffningsutgift ska fördelas till Husqvarna enligt Riksskatteverkets rekommendationer. Innan avknoppningen äger du 100 st Electroluxaktier med en total anskaffningsutgift på 20 000 kr.45 % av anskaffningsutgiften ska fördelas till Husqvarna, 0,45 * 20 000 = 9000 kr. Detta görs i aktiehanteraren med händelsen Avknoppning.

  1. Lägg in datum och välj händelse Avknoppning.


  1. Här lägger du in Namn på erhållna aktier, Antal erhållna aktier samt hur mycket Anskaffningsvärdet minskar med.
  2. Klicka på OK.
Programmet har nu fyllt i belopp i kolumnen Belopp. Dessutom har programmet skapat aktien Husqvarna.

Tack för din fråga.

/Victor