Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Sune__7
MEDLEM

Uppköpserbjudande från Castellum AB på aktierna i Kungsleden hösten 2021

Jag har Visma Skatt där jag bokför mina aktiehändelser från Avanza. Under hösten 2021 har det kommit: Kungsleden Fastigheter AB - Uppköpserbjudande från Castellum AB. Jag valde alternativ 2: Erhålla så mycket aktievederlag som möjligt för överlåtna aktier i Kungsleden (utöver den garanterade aktieandelen om 0,525 aktier i Castellum per aktie i Kungsleden för 70 procent av antalet överlåtna aktier i Kungsleden) och därmed så lite kontantvederlag för aktien som möjligt.

Uppköpet är nu genomfört och redovisat i min Avanza depå men jag hittar inte hur jag ska bokföra detta i Visma Skatt, Kan jag få hjälp och tips hur jag ska göra detta på bästa sätt i Visma Skatt, tack? Exempelvis med 2592 Kungsleden.

https://news.cision.com/se/castellum/r/castellum-aktiebolag-lamnar-ett-rekommenderat-offentligt-uppk...

 

  • Skatt
3 SVAR 3
Tinne Lestrin
MODERATOR

Hej Sune__7!

 

För din situation är min rekommendation att du börjar med att vända dig till Skatteverket för att få mer information om hur du ska hantera detta.

När du fått mer information är du självklart välkommen att skriva till oss igen så ska vi göra vårt bästa för att hjälp dig med hur du ska hantera detta i ditt program.

 

Önskar dig en fin dag!

/Tinne

Tack för ditt svar Tinne. Så här anger Skattemyndigheten, se nedan:

Hur ska jag hantera detta i Visma Skatteprogram? Vilka händelser ska jag använda i Visma Skatteprogram?

ÖvrigtÅrKommentarer

2021

Castellum Aktiebolag ("Castellum") har den 2 augusti lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag att förvärva samtliga aktier i Kungsleden ("Erbjudandet").

 

Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av aktier i Castellum och kontanter. Castellum erbjuder varje aktieägare i Kungsleden följande ("Grundvederlaget"):

 

Avseende 70 procent av aktierna i Kungsleden som aktieägaren överlåter: 0,525 aktier i Castellum per aktie i Kungsleden, och

avseende återstående 30 procent av aktierna i Kungsleden som aktieägaren överlåter: 121,00 kronor kontant per aktie i Kungsleden.

 

Castellum erbjuder Kungsledens aktieägare en så kallad mix & match-möjlighet, genom vilken varje aktieägare i Kungsleden, med vissa begränsningar kan välja antingen att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt eller så mycket kontantvederlag som möjligt för sina aktier i Kungsleden ("Mix & Match-möjligheten"). För att enskilda aktieägare i Kungsleden ska erhålla mer av ett visst önskat vederlagsslag enligt Mix & Match-möjligheten måste andra aktieägare således i motsvarande mån ha gjort omvända val. 

 

Förutsatt att erbjudandet fullföljs uppger bolaget att framskjuten beskattning bör vara tillämpligt för aktiebytet. Avyttring av aktier i Kungsleden mot kontant ersättning utlöser beskattning.

 

Inga fraktioner av aktier i Castellum kommer att levereras till de aktieägare i Kungsleden som accepterar Erbjudandet. För det fall en aktieägare i Kungsleden lämnar in ett sådant antal aktier i Kungsleden i Erbjudandet att aktievederlaget som ska levereras för dessa inte uppgår till ett jämt antal nya aktier i Castellum, kommer vederlag för dessa överskottsfraktioner av aktier att betalas ut genom kontant vederlag.

 

Erbjudandet är villkorat bl.a. av att det accepteras i sådan utsträckning att Castellum blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Kungsleden efter full utspädning och att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Kungsleden erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Castellum acceptabla villkor.

 

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas starta omkring den 30 september 2021 och avslutas omkring den 29 oktober 2021. Castellum förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. För det fall Castellum efter acceptfristens utgång förklarar Erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen kommer val gjorda enligt Mix & Match-möjligheten av praktiska skäl inte att kunna tillgodoses vad avser accepter som inkommer efter den initiala acceptfristens utgång. Aktieägare i Kungsleden som accepterar Erbjudandet under en eventuell förlängning kommer således att erhålla Grundvederlaget i Erbjudandet, bestående av 70 procent aktier i Castellum samt 30 procent kontantvederlag.

 

Castellum har i den 1 november meddelat att de förlänger acceptfristen till och med den 9 november.

 

Castellum har den 10 november meddelat att de fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Kungsleden AB. Castellum har beslutat att förlänga acceptperioden för Erbjudandet till och med den 18 november 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

 

Bolaget har inkommit med begäran om allmänt råd.

 

Tinne Lestrin
MODERATOR

Hej Sune__7!

Jag har undersökt din fråga närmre och vi kan tyvärr inte vägleda dig i vilken händelse som är rätt att använda kring uppköpet Castellum AB gjort av aktierna i Kungsleden AB. Baserat på vad som står i artikeln du hänvisar till så tolkar jag det som att Castellum AB själva har begärt allmänna råd om hur aktieägarna ska redovisa händelsen, vilket är anledningen till varför du behöver vända dig till Skatteverket.

 

När du har fått information från Skatteverket om hur händelsen ska hanteras och har all relevant information kring händelserna så är du välkommen att återkomma till oss igen och vi ska göra vårt bästa att vägleda dig hur du ställer upp det rent tekniskt i programmet. Beroende på vilken typ av lösning Skatteverket föreslår vill vi redan nu nämna att programmet inte stödjer alla händelser, vilket kan limitera oss i vår support. Om hanteringen är inom vad programmet stödjer ska vi självklart försöka hjälpa dig vidare i din fråga. Jag skulle också vilja passa på att skicka med vårt hjälpavsnitt som beskriver hur du kan lägga in händelserna i aktiehanteraren. Jag hoppas den också kan komma att vara hjälpsam.

 

God jul och gott nytt år!

/Tinne