Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

sofia_12
NY MEDLEM

Årsredovisning balanserar inte - resultatet är diffen

Jag är inne i programmet "Årsredovisning" och under kontroll av årsredovisning står det i Balansräkning "Balansräkningen föregående år balanserar inte."

 

Som jag har förstått ska man inte bokföra resultatet då detta sker automatiskt när årsredovisningen är klar. Saken är den att när jag går in i min balansräkning så är diffen det exakta belopp som är vårt resultat.

 

Dvs vill Summa Tillgångar står det

320 313,01kr

 

Vid Summa Kapital och skulder står det:

156 252,04

 

Beräknat resultat: 

164 060,97

 

Detta är det exakta resultat vi har i vår Resultaträkning. Är detta anledningen till att programmet säger att Balansräkningen inte balanserar, och hur gör jag då?

 

3 SVAR 3
Roffakab
CHAMPION

Hej

 

Om jag förstått rätt så är det Föregående års Balansräkning som inte stämmer och att det ger en varning. Föreslår att du tar fram förra årets Årsredovisning och kontrollerar att Balansräkningen (föregående år) har kvar samma belopp som i årets upplaga.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

 

 

Ja det står föregående års räkning, men jag tänkte att eftersom jag gör deklarationen för 2021 nu så menade de att "föregående år" var 2021. När jag öppnar balansrapporten för 2020 är den balanserad, det står 0.00 i Beräknat Resultat.

 

I årsdeklarationen står dessa varningar: 

"Förändringar i Eget Kapital": 

1) Raden 'Belopp vid årets ingång' har ett värde som är felaktigt för kolumn 'Årets resultat'.

2) Raden 'Belopp vid årets utgång' har ett värde som är felaktigt för kolumn 'Balanserat resultat'.

 

När jag jämför "Eget Kapital" 2020 är beloppet "vid periodens slut" exakt samma som "vid periodens början" på 2021 balansräkning.

 

Det enda jag ser som skiljer sig är att i balansräkningen från 2021 är det beräknade resultatet inte noll, diffen där är själva resultatet i resultaträkningen, men det ska man ju inte bokföra manuellt utan det ska väl ske först efteråt? Eller kan jag bokföra resultatet innan jag öppnar årsdeklarationen så att det balanserar och sedan öppna årsdeklarationen - och hur gör jag det i så fall?

Hej

 

Ursäkta om jag missförstått din fråga men varningen du beskriver handlar om avsnittet "Förändringar i Eget Kapital" och hur det presenteras i Årsredovisningen.

 

1) Raden 'Belopp vid årets ingång' har ett värde som är felaktigt för kolumn 'Årets resultat'.

Kontrollera värdet konto 2099 i Balansräkningen 2020-12-31 och IB 2021-01-01. Är det rätt angivet

2) Raden 'Belopp vid årets utgång' har ett värde som är felaktigt för kolumn 'Balanserat resultat'

Kontrollera värdet på konto 2091 i Balansräkningen 2021-12-31. Är det rätt angivet.

 

Kontrollera också att din officiella Årsredovisning och avsnittet Vinstdisposition stämmer överens med ovanstående (exakt på kronan).

 

Vänliga hälsningar

RoffaK