Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra bidrag från Jordbruksverket

En ridskola har uppfört ett ridhus och bekostat detta delvis genom banklån och delvis med egna medel. Banklånen ligger bokade på 2350. Hela anläggningen är upptagen som inventarie till byggkostnaden och skrivs av enligt plan. Ridskolan beviljades nu ett bidrag från jordbruksverket som skall täcka en del av ridhuskostnaden. Detta bidrag kom alltså när ridhuset var klart och uppfört. Enligt avtal med banken skall en del av bidraget gå till att betala ner lånen och en del skall gå in i företaget som kompensation för dom egna medel som använts vid byggnationen. Min fråga är nu hur allt detta skall bokföras och om det redovisade värdet på ridhuset skall minskas?
4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

I de flesta fall brukar bidrag från staten i någon form som gemensam nämnare ha att anskaffningskostnaden (inventariens värde) ska reduceras.


Mikael Pettersson

Fd medlem
Inte tillämpbar

Så du menar att det redovisade värdet på ridhuset, dvs det som avskrivningar sker ifrån, skall skrivas ner med bidragets storlek? Vilket konto skall användas för att kontera själva bidraget?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja
Vilket konto har ni använt under uppbyggnaden?
1110 Byggnad? då ska det kontot krediteras för att reducera anskaffningskostnaden ja.

Hypotetisk kontering

1/ Bidraget kommer utbetalt till bankkonto
1930 debet
1110 kredit

2/ Låneskulden ska sänkas
2350 debet  1930 kredit

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Poängen från bidragsgivarens sida är att bidag för anläggningstillgångar INTE ska hissa resultatet - bara ha en liten resultatpåverkan genom avskrivningsunderlaget.

Allt till skillnad från driftsbidrag som lämnas för att möte driftskostnader i en resultaträkning.

Mikael Pettersson