Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Sortera efter:
senast uppdaterad av My Janhall MODERATOR igår
Detta inlägget går igenom hur du bokför medlemsavgifter, föreningsavgifter och serviceavgifter från föreningar och branschorganisationer.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av My Janhall MODERATOR ‎2020-06-10 16:31
I detta inlägg får du en förklaring till vad interimsfordringar och interimsskulder är och hur du bokför dessa.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-06-10 08:56
Detta är inlägget för dig som vill lära dig hur du ska bokföra momsredovisningen, momsfordran eller momsskulden.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-06-04 15:38
Exempel på hur du ska bokföra slutlig skatt och f-skatt i enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-06-01 14:10
Hur man gör när man som företag vill skänka pengar eller produkter till andra företag eller organisationer nu i samband med coronakrisen
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-06-01 14:10
Bokföringskonton för moms vid inköp inom och utanför EU. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-06-01 14:09
Regeringens krispaket har varit på plats ett tag och här finns en sammanställning över hur du ska bokföra krispaketets delar. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-06-01 14:00
Så här bokför du insättning av aktiekapital i ett nystartat aktiebolag. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-06-01 13:56
Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster   och konstaterade kundförluster . Vi hjälper dig med konteringen för båda typerna. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av My Janhall MODERATOR ‎2020-05-22 11:15
Det sista du ska göra när ett räkenskapsår avslutas är att boka upp årets resultat. Principen är densamma oavsett vilken bolagsform du har; Om du gjort en vinst ska du öka ditt egna kapital, medan en förlust minskar det egna kapitalet.   Det är en ganska enkel kontering, men det kan vara svårt att veta vilka konton som ska användas och vad man ska bokföra i debet och kredit. Därför har jag gjort en sammanställning nedan där du finner konteringar för olika bolagsformer.   OBS! Om du har ett aktiebolag och arbetar i Visma eEkonomi med deklarationstillägget ska du inte boka upp resultatet, utan det görs automatiskt när du låser deklarationen.   Enskild firma I en enskild firma brukar man boka resultatet mot konto 2019. Som motkonto används 8999, precis som i alla övriga bolagsformer.    Vinst 2019 Kredit 8999 Debet Förlust 2019 Debet 8999 Kredit   Aktiebolag I aktiebolagets bokföring bokförs årets resultat mot konto 2099. Motkontot är även här 8999   Vinst 2099 Kredit 8999 Debet Förlust 2099 Debet 8999 Kredit   Handelsbolag I ett handelsbolag bokförs hela resultatet mot konto 8999, men sedan ska det fördelas på respektive delägare. Därför har varje delägare ett eget konto för årets resultat; 2019, 2029, 2039 osv.   Vinst 8999 Debet (företagets resultat) 2019 Kredit (Delägare 1:s del av företagets resultat) 2029 Kredit (Delägare 2:s del av företagets resultat) 2039 Kredit (Delägare 3:s del av företagets resultat) Förlust 8999 Kredit (företagets resultat) 2019 Debet (Delägare 1:s del av företagets resultat) 2029 Debet (Delägare 2:s del av företagets resultat) 2039 Debet (Delägare 3:s del av företagets resultat)   Ideell förening I en ideell förening bokförs årets resultat på konto 2069. Motkontot är även här 8999.   Vinst 8999 Debet 2069 Kredit Förlust 8999 Kredit 2069 Debet   Bokföra föregående års resultat år 2 När du är klar med bokslutet ska du boka bort resultat från konto 20xx till ett annat konto för eget kapital. Läs mer om hur du gör i tråden Bokföra föregående års resultat »  
Visa fullständig artikel
av My Janhall MODERATOR
När du är klar med ditt bokslut för år 1 ska du boka om föregående års resultat på första dagen i år 2. Du flyttar helt enkelt saldot från kontot för årets resultat till ett annat konto för eget kapital. Detta gör du för att göra plats för årets resultat i det nästkommande bokslutet.   Enskild firma Här flyttar du resultatet till huvudkontot för eget kapital, 2010.   Vinst på 100 000 kr 2019 Årets resultat Debet 100 000 2010 Eget Kapital Kredit 100 000   Förlust på 100 000 kr 2019 Årets resultat Kredit 100 000 2010 Eget Kapital Debet 100 000   Aktiebolag I aktiebolagets bokföring brukar man använda ett särskilt konto för föregående års resultat, 2098. Då kan man i årsredovisningens balansräkning se både resultat för innevarande år och året dessförinnan. Vinst på 100 000 kr 2099 Årets resultat Debet 100 000 2098 Vinst eller förlust från föregående år Kredit 100 000   Förlust på 100 000 kr 2099 Årets resultat Kredit 100 000 2098 Vinst eller förlust från föregående år Debet 100 000   Efter bolagsstämman så bokförs Vinst eller förlust från föregående år till balanserad vinst eller förlust. Skulle de besluta om utdelning till aktieägarna så bokförs detta också.   Endast omföring av Vinst eller förlust från föregående år till balanserad vinst eller förlust  Vinst på 100 000 kr 2098 Vinst eller förlust från föregående år Debet 100 000 2091 Balanserad vinst eller förlust Kredit 100 000   Förlust på 100 000 kr 2098 Vinst eller förlust från föregående år Kredit 100 000 2091 Balanserad vinst eller förlust Debet 100 000   Om det sker utdelning på 50 000 kr när föregående års resultat är 100 000 kr 2098 Vinst eller förlust från föregående år Debet 100 000 2091 Balanserad vinst eller förlust Kredit 50 000 2898 Outtagen vinstutdelning Kredit 50 000   Om det sker utdelning på 150 000 kr när föregående års resultat är 100 000 kr 2098 Vinst eller förlust från föregående år Debet 100 000 2091 Balanserad vinst eller förlust Debet 50 000 2898 Outtagen vinstutdelning Kredit 150 000   När utdelningen betalas ut till aktieägarna på 100 000 kr 2898 Outtagen vinstutdelning Debet 100 000 1930 Bank Kredit 100 000   Handelsbolag Här följer vi samma princip som i den enskild firman och bokför mot huvudkontot för eget kapital. Skillnaden är att varje delägare har ett eget sådant.   Vinst på 150 000 kr 2019 Årets resultat, Delägare 1 Debet 50 000 2029 Årets resultat, Delägare 2 Debet 50 000 2039 Årets resultat, Delägare 3 Debet 50 000 2010 Eget kapital, Delägare 1 Kredit 50 000 2020 Eget kapital, Delägare 2 Kredit 50 000 2030 Eget kapital, Delägare 3 Kredit 50 000   Förlust på 150 000 kr 2019 Årets resultat, Delägare 1 Kredit 50 000 2029 Årets resultat, Delägare 2 Kredit 50 000 2039 Årets resultat, Delägare 3 Kredit 50 000 2010 Eget kapital, Delägare 1 Debet 50 000 2020 Eget kapital, Delägare 2 Debet 50 000 2030 Eget kapital, Delägare 3 Debet  50 000   Här kan du läsa hur du Bokför årets resultat »  
Visa fullständig artikel
av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER
Bokföringsguide hur du gör när du har gjort ett inköp till företaget men betalat med dina privata pengar. 
Visa fullständig artikel
av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER
Användartips hur du bokför betalning av f-skatt/preliminärskatt i aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-04-28 13:29
I detta användartips beskriver jag hur du ska hantera inköp med kreditkort i din bokföring
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-04-14 13:06
Moms, moms, moms. Här kan du läsa om ingående och utgående moms, olika momssatser, omvänd skattskyldighet och MOSS m.m.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-04-14 11:59
Steg för steg hur du betalar ut lön till anställda, vilka konton som du ska använda beror på om det är en arbetare, tjänsteman eller företagsledare som ska få lön
Visa fullständig artikel
av Marita Jonsson CONTENT PRODUCER
Denna guide om bokföring har vi tagit fram till dig som vill lära dig grunderna inom bokföring. Du kanske ska ta hand om bokföringen i ditt egna företag, eller har du kanske blivit utsedd till kassör i en förening.   Här hittar du bland annat exempel på hur du ska bokföra, hur momsdeklarationen fungerar och hur du gör om du skulle hitta fel när du stämmer av din bokföring.  Läs mer i vår Bokföringsguide » Vill du lära dig mer om hur kontoplanen fungera, se BAS-kontoplan »
Visa fullständig artikel
av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER
I Sverige finns det inget krav på hur en kontoplan ska se ut eller vilka konton du ska använda, men de flesta väljer att använda BAS-kontoplanen. Du hittar den på bas.se.  BAS-kontoplanen är konstruerad efter hur balans- och resultaträkningen ska vara uppställd, vilket underlättar för dig när du väljer konto.  BAS-kontoplanen är uppdelad i 8 olika klasser där de olika klasserna börjar på siffran 1-8. Tillgångar  Kontoklass 1 är dina tillgångar. Här bokför du inventarier, bankkonton, kundfordringar mm.  Skulder och eget kapital  Kontoklass 2 är eget kapital och skulder. Bland dessa konton bokar du aktiekapital, eget uttag, banklån, leverantörsskulder, moms, skulder för avdragen skatt mm.  Kontoklass 1 och 2, dvs tillgångar och eget kapital/skulder är grunden för Balansräkningen.  Intäkter Kontoklass 3 är till för dina intäkter, till exempel försäljning. I många bokföringsprogram finns färdiga artikelkonteringar som du kan använda på dina varor och tjänster. Använder du dem behöver du inte tänka på att välja rätt konto, det gör programmet åt dig. Det viktiga är att du stället in om det är en vara eller tjänst, och vilken momssats artikeln har.  Kostnader Kontoklass 4 är kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med varuinköp. Det vanligaste kontot att använda vid inköp är 4000. Har du gjort inköp inom eller utanför EU är det andra konton som ska användas, läs mer i forumtråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU.  Kontoklass 5 och 6 är övriga externa kostnader såsom hyra, porto, mobilkostnad, bokföringsprogram, redovisningstjänster, el mm.  Kontoklass 7 innehåller kostnader för personal såsom löner och ersättningar.  Kontoklass 8 tar hand om finansiella kostnader och intäkter.  Kontoklass 3-8 är grunden för Resultaträkningen.  Det är viktigt att du bokför i rätt kontoklass men inte riktigt lika viktigt vilket konto du väljer i respektive klass bara du är konsekvent. Det du bör hålla koll på är om det är avdragsgilla utgifter eller inte. Hur många konton du bör använda, och hur specifik du bör vara styrs av din verksamhet. Ett litet företag kan boka alla marknadsföringskostnader på ett konto medan ett större företag vill dela upp kostnaderna på mässor, tryckt material, internetmarknadsföring mm. Här i forumet har vi massvis med svar på specifika kontofrågor. Hittar du inte svaret på vilket konto som ska användas i listan ovan eller i en annan tråd är du välkommen att ställa din fråga här.
Visa fullständig artikel
Banner
Inloggade användare (138)