Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Här hittar du tips inom bokföring!


Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Tips och få ett mejl varje gång det publiceras något nytt.


1. Logga in i forumet
2. Klicka på de tre prickarna uppe till höger
3. Välj Prenumerera.
Sortera efter:
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-10 20:30
Vad är en expeditionsavgift? Som kompensation för det administrativa arbete du utför vid en försäljning, exempelvis fakturering och manuell hantering av en order, kan du ta ut något som kallas för expeditionsavgift. Avgiften är momsbelagd.   Expeditionsavgift kan också benämnas som administrationsavgift eller faktureringsavgift. I det här inlägget går vi igenom hur du bokför en administrationsavgift.    Bokföra administrationsavgift / expeditionsavgift till kund i Sverige med kontantmetoden Konto Benämning Debet Kredit 1930 Företagskonto 5000   2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%   1000 3051 Försäljn varor 25% sv   3900 3540 Faktureringsavgift   100   Bokföra administrationsavgift / expeditionsavgift till kunder i Sverige med fakturametoden Konto Benämning Debet Kredit 1511 Kundfordran 5000   2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%   1000 3051 Försäljn varor 25% sv   3900 3540 Faktureringsavgift   100     Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår guide:  Bokföring - vad är det & hur funkar det? Guide i bokföringens grunder. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-10 20:25
I det här inlägget går vi igenom att bokföra friskvård och friskvårdsbidrag. Vi går även igenom hur du bokför friskvård i ett aktiebolag.    Du som är arbetsgivare kan erbjuda dina anställda upp till 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag som skattefri förmån. Om arbetsgivaren betalar friskvård direkt till t.ex. gymmet så går gränsen för skattefritt friskvårdsbidrag vid 5000 kronor per år. Skulle du som arbetsgivare ändå vilja erbjuda den anställde ett högre belopp så kan det vara bra att känna till att den anställde då beskattas för hela beloppet. Det är alltså inte endast den del av beloppet som överstiger 5000 kronor som beskattas.  Skulle den anställda däremot själv betala gymkortet och lämna in kvitto för utlägget så kan den anställda betala för mer än 5000 kronor och få ersättning för 5000 kronor utan att bli förmånsbeskattad.    Vill du lära dig mer om friskvårdsbidrag? Läs inlägget Friskvårdsbidrag 2023 - boosta hälsan med friskvård   Vem kan få friskvårdsbidrag? Friskvård och skattefri motion är något som endast gäller för företagets anställda, med det sagt personer som får lön från företaget och som betalar skatt. Bra att känna till är att ägare i ett aktiebolag räknas som anställda i sitt bolag och får göra avdrag för friskvård. Det får däremot inte ägare i en enskild firma eller ett handelsbolag göra.     Hur bokför man friskvårdsbidrag? Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 Leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641 Ingående moms.    Om företaget får en faktura gällande friskvård:  Konto Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder   x 2641 - Ingående moms x   7699 - Övriga personalkostnader x     För att bokföra skulden när den anställda gjort ett utlägg: Konto Debet Kredit 2890 - Övriga kortfristiga skulder   x 7699 - Övriga personalkostnader x   2641 - Ingående moms x     För att bokföra utbetalningen av utlägget till den anställda: Konto Debet Kredit 2890 - Övriga kortfristiga skulder x   1930 - Företagskonto   x   Regler om vad som ska stå på kvittot för friskvård Det finns inga fastställda regler om exakt vad det ska stå på kvittot som den anställda ska lämna in till sin arbetsgivare för att få friskvårdsersättningen utbetald. Brukligt är dock att det framgår vem som är köpare, säljarens organisationsnummer, säljarens namn, vilket belopp man har betalat, datum och eventuell moms. Kvitto som avser både anställda och icke anställda Skulle kvittot på friskvård avse betalning för personer som inte är anställda hos företaget så betalar du endast ut ersättning för den del som gäller de anställda. Exempel En anställd har bokat padel och på kvittot står priset för hela banan (400 kronor) men banan är avsedd för 4 personer, varav 3 personer inte arbetar på företaget.  I detta fall betalar du ut 100 kronor till den anställda och sedan bokför du 80 kronor som friskvård och 20 kronor som avdragsgill moms.    Länkar och tips från oss på Visma Spcs Använd Egna ackumulatorer för spårning och varningar - Visma Lön Varning när anställd överskrider friskvårdsbidrag - Visma Utlägg Skatteverket - Personalvårdsförmån, motion och friskvård   Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår guide: Bokföring - vad är det & hur funkar det? Guide i bokföringens grunder. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-10 20:14
Här går vi igenom hur du bokför återbetalningar från Fora. Både när det gäller slutligt rapporterade lönesummor samt även AGS återbetalningar.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-10 20:07
Här visar vi hur du bokför återbäring från försäkringsbolag.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-10 20:02
Företag i en koncern kan göra en överföring av koncernbidrag, detta görs för att utjämna resultatet mellan företagen. I detta användartips får du svar på hur detta bokförs.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-10 19:55
Vad är avskrivningar? Om du köper en riktigt bra dator idag så kommer den inte vara lika mycket värd om några år. Värdet på datorn minskar i verkligheten och genom att göra avskrivningar minskar även  värdet på tillgången i din bokföring.  Avskrivningar är något som görs för att fördela en tillgångs kostnad över tid och för att du löpande ska ha ett aktuellt bokfört värde på tillgången.  Läs mer i inlägget Vad är avskrivningar?    På vad görs avskrivningar? Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som skrivs av. Om inventariet är värt mer än en ett halvt prisbasbelopp samt har en livslängt på minst tre år så ska den bokföras som en tillgång. Detta betyder också att du ska göra en avskrivning enligt plan vilket normalt är på fem år.    Finns det något som inte brukar skrivas av? Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar skriver man i regel inte av då de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde. Läs gärna mer om detta på vår hemsida - Ekonomiska termer eller hos Skatteverket.    Hur görs avskrivningar? Det allra vanligaste sättet kallas planenliga avskrivningar eller avskrivning enligt plan. Det innebär att du skriver av tillgången med lika stor summa varje år under nyttjandeperioden vilket innebär tiden som tillgången förväntas användas i företaget.    Om du ska göra avskrivningar i Visma eEkonomi kan du med fördel lägga upp dina tillgångar under Bokföring - Anläggningstillgångar . Då hjälper programmet dig med att beräkna avskrivningarna och du får ett färdigt bokföringsförslag när det är dags att bokföra avskrivningarna. Läs mer om detta i vårt tips  Bokföra avskrivningar i Visma eEkonomi.   Bokföra avskrivning av inventarier manuellt: Om du köpt ett inventarie för 100 000 kronor och bokfört detta exempelvis på bokföringskonto 1221 - Inventarier så kan du bokföra avskrivningen så här:  Konto Debet Kredit 7832 - Avskrivningar på inventarier och verktyg 20 000   1229 - Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg   20 000   Denna kontering gör att dina tillgångar minskar, och dina kostnader ökar. Eftersom ingen affärstransaktion skett skall ingen moms bokföras. När avskrivningsperioden är slut så är tillgången inte längre en kostnad för företaget.   Fler länktips från Visma Spcs Skatteverkets tjänst för att beräkna avskrivningar Hur avslutar man en avskrivning?     Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår guide: Bokföring - vad är det & hur funkar det? Guide i bokföringens grunder. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-10 19:51
I det här inlägget får du lära dig mer om hur bokföring av valutadifferens fungerar.   När du bokför fakturor i utländsk valuta görs en omräkning till svenska kronor efter den kurs som gäller den dagen då fordringen eller skulden uppstår.  Bokföring av kursvinst - kundfaktura Exempel på kontering av kursvinst Du får en fakturainbetalning från en kund på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 12 000 kronor. Kundfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet och nu vid betaldatumet så uppstår en kursvinst på 2 000 kronor.    Så här bokför du kursvinst i samband med kundinbetalning av faktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 12 000   1510 - Kundfordran   10 000 3960 - Kursvinst   2 000 Bokföring av kursförlust - kundfaktura Exempel på kontering av kursförlust Du får en fakturainbetalning från en kund på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 9 000 kronor. Kundfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet och nu vid betaldatumet så uppstår en kursförlust på 1 000 kronor.    Så här bokför du kursförlusten i samband med kundinbetalningen av faktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 9 000   1510 - Kundfordran   10 000 7960 - Kursförlust 1 000     Bokföring av kursvinst - leverantörsfaktura Exempel på kontering av kursvinst Du betalar en leverantörsfaktura på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 9 000 kronor. Leverantörsfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid mottagandet av leverantörsfakturan och nu vid betaldatumet uppstår en kursvinst på  1 000 kronor.  Så här bokför du valutavinsten i samband med betalning av leverantörsfaktura   Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   9 000 2440 - Leverantörsskuld 10 000   3960 - Kursvinst   1 000   Bokföring av kursförlust - leverantörsfaktura Exempel på kontering av kursförlust Du betalar en levantörsfaktura på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 12 000 kronor. Leverantörsfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid mottagandet av leverantörsfakturan och nu vid betaldatumet så uppstår en kursförlust på 2 000 kronor.  Så här bokför du valutaförlust i samband med betalning av leverantörsfaktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   12 000 2440 - Leverantörsskuld 10 000   7960 - Kursvinst 2 000     Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår guide: Bokföring - vad är det & hur funkar det? Guide i bokföringens grunder. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-10 19:42
Att bokföra försäljning är inte alltid helt lätt, detta inlägg hjälper dig förhoppningsvis reda ut ett par frågetecken.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-10 19:35
I samband bokföring av föregående års resultat kan du bokföra omföring av konton för eget kapital, användartipset beskriver hur du gör.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER ‎2023-02-10 11:00
Moms, moms, moms. Här kan du läsa om ingående och utgående moms, olika momssatser, omvänd skattskyldighet m.m.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Josefine Johansson MODERATOR ‎2023-02-10 09:54
Tycker du att bokföringen kring skattekontot känns svårt? Här visar vi vanliga händelser och konteringar på skattekontot. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-09 14:18
I detta användartips kommer du få hjälp med hur du ska bokföra aktieutdelning och vinstutdelning.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-09 13:50
Du som ägare av en enskilda firma eller delägare i ett handelsbolag kan plocka ut en vara ur verksamheten, detta användartips visar hur du bokför ett eget uttag av varor.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Josefine Johansson MODERATOR ‎2023-02-09 12:01
Ett traktamente är den ersättning som utgår för att täcka ökade levnadskostnader i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för hotell, mat, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort än där den anställde har sitt tjänsteställe.  Det är Skatteverket som fastställer vilka belopp som gäller för traktamente och beloppen kan variera mellan åren men våra program och tjänster hjälper dig med vad som är aktuellt just för innevarande år. På Skatteverkets hemsida hittar du vilka schablonbelopp som är aktuella. Bokföra traktamente - vilka olika traktamenten finns det?  Skattefritt traktamente Ett traktamente som inte är högre än de avdragsgilla schablonbelopp som finns vid inrikes- respektive utrikesresa brukar kallas skattefritt traktamente. Man måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställda reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från sin vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från bostaden. Ett skattefritt traktamente behöver man inte deklarera.   Om arbetsgivaren betalar den anställdes måltider under tjänsteresan blir det  skattefria traktamentet lägre. Ofta fyller den anställda i en reseräkning där man får ange vilka måltider som man eventuellt blivit bjuden på och om t. ex. frukost har ingått i hotellkostnaden. Halvdagstraktamente Beloppet år 2022 är 120 kronor. Beloppet år 2023 är 130 kronor. Heldagstraktamente Beloppet år 2022 är 240 kronor. Beloppet år 2023 är 260 kronor. Skattefria traktamenten bokförs på konto 7321. Nattraktamente Om den anställda själv står för kostnaderna för övernattning vid en tjänsteresa, t. ex. bor privat istället för på hotell så betalar arbetsgivaren ut ett skattefritt nattraktamente. Skattefritt nattraktamente är 120 kronor per natt år 2022.  Skattefritt nattraktamente är 130 kronor per natt år 2023.   Skattefritt nattraktamente bokförs på konto 7321. Skattepliktigt traktamente Om företaget betalar traktamente som är högre än det skattefria beloppet så räknas den överstigande delen som kontant bruttolön och ska då läggas till den anställdes övriga bruttolön. Preliminärskatt dras av och arbetsgivaravgifter beräknas och redovisas på arbetsgivardeklarationen.  Skattepliktigt traktamente bokförs på konto 7322. Traktamente utomlands När du åker på tjänsteresa utomlands får du ett utrikestraktamente som varierar i storlek beroende på vilket land du åker till. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka belopp som gäller för respektive land.    Länkar och tips från oss på Visma Spcs Tycker du att det är mycket att hålla koll på och vill ha hjälp? Visma Utlägg är en tilläggstjänst till Visma Lön, Visma eEkonomi och Visma Administration där de anställda registrerar utlägg, representation, milersättning och traktamente på via en mobilapp med kvittotolkning eller via webbläsare. När det är dags för lönekörning och bokföring hämtas underlagen till utläggen och reseräkningarna och uppgifterna läggs in på respektive anställds lönebesked i Visma Lön och bokföringen sköts direkt i Visma eEkonomi eller via SIE-fil i Visma Administration.    Mall för reseräkning (med körjournal) Vår mall är speciellt uppskattad av företagare med enskild firma, som säkert vill dokumentera sina företagsresor och få ut sin milersättning. Reseräkningsblankett med körjournal kan användas för att skriva reseräkning, oavsett om du har företagsbil eller använder egen privat bil i företagssammanhang. Vill du uppgradera direkt rekommenderar vi Visma Lön 300 eller 600 tillsammans med Visma Utlägg .   Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår guide: Bokföring - vad är det & hur funkar det? Guide i bokföringens grunder. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-08 14:27
Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster   och konstaterade kundförluster . Vi hjälper dig med konteringen för båda typerna. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-02-08 13:12
Användartips hur du bokför betalning av f-skatt/preliminärskatt i aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-01-09 21:08
Funderar du på vad representation innebär och hur det bokförs? Då är detta användartips till för dig. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-01-09 20:48
Bokföringskonton för moms vid inköp inom och utanför EU. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-12-21 14:06
Funderar du på hur du bokför inköp av bokförings- eller löneprogram? Svaret hittar du här och det bästa av allt är att det gäller både dig som köpt ett program från Visma Spcs, Speedledger, Årsredovisning Online eller någon annan programleverantör.    Kostnaden kan avse både inköp och serviceabonnemang för uppdateringar av program som du får utnyttja men som du inte äger själv.   Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   x 5420 - Programvaror x   2641 - Ingående moms  x     Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår guide:  Bokföring - vad är det & hur funkar det? Guide i bokföringens grunder. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-12-21 14:06
Bokföring av utbildning, kurs eller webbinarie ser olika ut beroende på vem som är deltagare och om denne är anställd eller ägare.     Vad klassas som en utbildning?  Kursavgift och kurslitteratur för köpta/externa utbildningar är exempel på utgifter som tillkommer för arbetsgivaren när de anställda går en utbildning. Vad du kan tänka på är att särskilja bokföring av resor, kost och logi som sker i samband med utbildningen.      Utbildning för anställd i ett aktiebolag Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   x 7610 - Utbildning  x   2641 - Ingående moms x      Utbildning för ägare i en enskild firma Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   x Valfritt konto i grupp 65xx eller 69xx x   2641 - Ingående moms x     Du som använder Visma eEkonomi kan ibland behöva aktivera ett konto för att kunna använda det i programmet. Det gör du genom att gå in under Inställningar - Kontoplan och bocka i rutan Visa även inaktiva poster upptill. Sök sedan på 7610 så visas kontot. Markera det och klicka på Redigera till höger. Bocka i rutan Aktiv upptill och spara så kan du bokföra på det kontot sedan. I regel har du rätt till avdrag för utbildning som anses nödvändig för din näringsverksamhet. Läs mer hos Skatteverket om vilka utbildningar som är avdragsgilla eller ej avdragsgilla.  Är du osäker på om en föreläsning eller kurs är avdragsgill så behöver du kontrollera det med Skatteverket.    Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår guide: Bokföring - vad är det & hur funkar det? Guide i bokföringens grunder.   
Visa fullständig artikel
Awesome
Inloggade användare (196)