Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

max1001
MEDLEM

Bokföra utnyttjad kredit på transaktionskontot?

Hur bokför jag utnyttjad kredit på transaktionskontot?

10 SVAR 10
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
Du kan bokföra den utnyttjade checkräkningskrediten mot konto 2331. Hur motkonteringen ser ut beror på hur du har utnyttjat den. Har du exempelvis betalat en leverantörsfaktura på 1000 kr kan konteringen se ut så här:

2331 kredit 1000 kr
2440 debet 1000 kr

Som standard är detta konto inte aktivt i kontoplanen i Visma eEkonomi. För att aktivera det går du in under Inställningar - Kontoplan, letar upp kontot, markerar det, klickar på knappen Redigera, bockar i rutan Aktiv och sparar.
max1001
MEDLEM

Tack för ditt svar. Jag har krediten knuten till mitt transaktionskonto (1920) i mitt fall. Säg nu att följande gäller:

5410 Inköp 125000
1920 Transaktionskonto 125000 (varav 25000 utnyttjad kredit)

Ska jag då bokföra på följande sätt:

5410 Debet 125000
1920 Kredit 100000
2331 Kredit 25000
max1001
MEDLEM

Problemet är ju då att saldot på transaktionskontot inte stämmer...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen!
Ja så kan du bokföra det, förutsatt att det inte är någon moms på köpet.

Precis som du skriver ser det lite konstigt ut på konto 1920 eftersom alla pengarna dragits därifrån. Du skulle kunna bokföra allt mot 1920 också och sedan göra en ombokning mellan 1920 och 2331 efteråt eller i samband med bokslut.
max1001
MEDLEM

Men är det nödvändigt att bokföra något extra när det handlar om kontokredit där banken egentligen har gett mig "tillåtelse" att ligga på minus?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om man ska följa "god redovisningssed" ska man boka den utnyttjade krediten på ett skuldkonto, men de allra flesta väljer att använda samma konto och bara boka om det till bokslutet, för att boka tillbaka det igen januari, som Joakim skriver ovan. Just för att det blir så förvirrat hur mycket man har eller inte har på kontot annars.

Tack Tina!

Låt oss säga att jag har en kontokredit på 50000 på transaktionskontot 1920.

Under bokföringsåret utnyttjar jag krediten vid temporära likviditetsbrister så att saldot på 1920 under två olika tillfällen ser ut så här:

2014-02-01 -25000 som återställs/återbetalas till banken till fullo 2014-02-15.

2014-03-01 -43000 som återställs/återbetalas till banken till fullo 2014-03-24.

Hur ska då konteringarna se ut om man följer ditt förslag och boka om det till bokslut för att boka tillbaka det i januari?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Max,

Det blir bara aktuellt att boka om det i bokslutet om det ligger ett minussaldo per den 31 december. Om du den 31/12 har - 20 000,- på kontot bokar du dem från 1920 till 2331 på bokslutsdagen och sedan bokar du tillbaka från 2331 till 1920 den första bokföringsdagen nästföljande år.

Ett konto för fordran får inte vara negativt (för då är det en skuld), vilket är anledningen till att man ska boka om det över huvud taget.
Ett konto för skuld (t ex 2650 momsskuld) får likaledes inte vara positivt, varför man i ett bokslut bokar om det till konto 1650 momsfordran - om det är en fordran man har.

//Tina
max1001
MEDLEM

Tack, Tina!

Vilket då borde innebära att utnyttjad kontokredit som regleras löpande inte behöver bokföras? Eller är det så att det prompt behöver göras som Joakim skrv löpande när kontokrediten utnyttjas och regleras?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Vad Joakim och jag försöker säga är att om man ska följa "god redovisningssed", så ska man boka om, så fort det hamnar på minus 🙂

Jag tror dock att de som gör så är ganska lätträknade och jag har aldrig hört talas om en revisor, som har slagit ner på att man inte gör det. Det är också så att det enda som händer om revisorn slår ner på det är att man får göra om det nästa år...