Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Hanna Bergqvist CONTENT PRODUCER ‎2024-03-25 09:55 )
  • 2 Svar
  • 6 gilla
  • 39662 Visningar

Vad innebär ett årsavslut?

Ett årsavslut innefattar egentligen allt ifrån att du skapar upp ett nytt räkenskapsår medan du bokför alla händelser som skett under året du ska avsluta till att du upprättar ett bokslut och slutligen lämnar in din inkomstdeklaration. Det innebär att arbetet med årsavslutet sträcker sig över en längre period och att det för dig med kalenderår som bokföringsår bara är en liten del som behöver göras runt årsskiftet. Följ checklistan för årsavslut för att se till att inte missa något. 

 

✔️ Skapa nytt räkenskapsår

✔️ Bokför årets alla händelser
✔️ Upprätta bokslut
✔️ Inlämning av inkomstdeklaration


Vad innebär ett bokslut?

Alla företag och organisationer som har affärshändelser är varje räkenskapsår skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Ett bokslut är en sammanställning av företagets bokföring vid en viss tidpunkt och görs i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Att upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning innebär att sammanställa verksamhetsårets affärstransaktioner i en resultat- och balansräkning för att bl.a komma fram till årets resultat.

Skillnaden mellan ett årsbokslut och en årsredovisning ligger i att en årsredovisning är mer omfattande och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. I en årsredovisning pratar man ibland om bokslut och årsredovisning som två separata aktiviteter, där bokslut avser sammanställningen och genomgången av bokföringen och årsredovisningen avser framtagandet av det faktiska dokumentet som ska lämnas in till Bolagsverket.


Vem upprättar årsbokslut resp. årsredovisning?

Om du ska avsluta ditt bokföringsår med ett årsbokslut eller en årsredovisning beror på hur mycket ditt företag omsätter och vilken bolagsform det är. Enskilda firmor, handelsbolag, ideella föreningar och stiftelser avslutar sitt bokföringsår med ett vanligt årsbokslut eller i vissa fall ett förenklat årsbokslut. Ett vanligt årsbokslut består av en resultaträkning, en balansräkning samt tilläggsupplysningar till både balans- och resultaträkningen medan det förenklade årsbokslutet endast behöver innehålla en balansräkning och en resultaträkning. 

 

Det enda undantaget är om de är så stora att de räknas som större företag eller om de är moderbolag i en större koncern - då måste de göra en årsredovisning. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska alltid göra en årsredovisning oavsett om de är större eller mindre.


Förbered dig inför bokslut och inkomstdeklaration

För att förbereda inför bokslut och inkomstdeklaration gör du en årsavstämning för att säkerställa att din bokföring stämmer. Även om det är bra att påbörja förberedelserna lite innan räkenskapsåret tar slut är det inte någon brådska. Om företagets räkenskapsår slutar den 31:a december behöver bokslutet och årsredovisningen inte vara klara förrän under våren.

Under Bokföring - Årsavstämning i Visma eEkonomi hittar du en checklista som är anpassad efter just ditt företag. Följ den för att säkerställa att du inte missar någonting och att allt är korrekt när det är dags att bokföra årets resultat och skapa din deklaration.


Tips inför årsavslutet

Bokför och gör avstämningar löpande

Det är betydligt lättare att reda ut eventuella frågetecken om du bokför medan du fortfarande kommer ihåg affärshändelsen du ska bokföra. Det finns regler för när du senast måste bokföra. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. Det innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden.

 Lås din bokföring

Det som inte är låst räknas inte som bokfört enligt Bokföringsnämndens regler. Därför måste du låsa bokföringen senast det datum du måste ha bokfört enligt reglerna för senareläggning. Innan du låser en månad bör du noggrant se till att allt är bokfört och avstämt. Dels för att du inte kan ändra eller rätta något i den låsta månaden, utan måste göra ändringen i en senare olåst månad. Men även för att du vid t.ex ett årsavslut kan känna dig trygg med att allt stämmer och slipper lägga en massa tid på felsökning då. 


Aktivera bankkoppling

Med en bankkoppling slipper du att registrera in- och utbetalningar och till och med att bokföra vissa händelser. Det som händer är att kontoutdraget automatiskt synkroniseras över från banken till Visma eEkonomi och genom att titta på betaldatum, referens, belopp och OCR kan programmet i vissa fall avgöra vilken betalning som tillhör vilken faktura och bokföra åt dig. Du slipper också att lägga tid på felsökning av differenser på bankkontot eftersom du kan vara säker på att ditt kontoutdrag i programmet speglar kontoutdraget på banken. Det är förmodligen vid ett årsavslut som du är som mest tacksam för din bankkoppling! Läs mer om bankkoppling i Visma eEkonomi » 


Om du av någon anledning inte kan aktivera en bankkoppling - se till att Saldo per dagens datum under Kassa- och bankhändelser stämmer överens med saldot på banken. Då vet du att allt är korrekt. 

saldo.JPG
 Kika in utbildningen "Så ska du tänka vid ett årsavslut"

Vill du ha fler tips om årsavslut? Då är utbildningen "Så ska du tänka vid ett årsavslut" perfekt för dig! Utbildningen vänder sig till dig som står inför ett årsavslut av ditt räkenskapsår och vill veta mer om vad du behöver göra vid en årsavstämning. Läs mer om utbildningen »

 

 Deklarera och upprätta bokslutet direkt i programmet

Genom att deklarera och upprätta bokslutet direkt i Visma eEkonomi samlar du allt på ett ställe och slipper dubbelarbete. När du har gått igenom checklistan under Bokföring - Årsavstämning kan du påbörja deklarationen och uppgifterna från bokföringen förs över för att utgöra grunden för ditt deklarationsarbete. När du är klar lämnas deklarationen in via Skatteverkets e-tjänst och årsredovisningen till Bolagsverket - helt digitalt. Du kan även få årsredovisningen digitalt signerad via Visma sign. 

Kommentarer
tisse65a
MEDLEM

Var hittar jag deklaration då min son har en knapp för detta för sitt företag men finns inte i min lista? Vi är en idiell förening med skatteplikt. Arbetsgivaravgifter och arvoden. 

 

Mvh Åsa

Marielle Westberg
CONTENT PRODUCER

Hej @tisse65a

Tack för din fråga! Tyvärr så är det bara Enskilda firmor och Aktiebolag som kan deklarera i programmet just nu. På Skatteverket.se får ni dock bra stöttning kring vad det är som ska lämnas in - kika där! 

Mvh 
Marielle