Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Årsredovisning - Förvaltningsberättelse - Eget kapital, vad ska fyllas i? - eEkonomi

Hej,Jag sitter med deklaration/årsredovisning i Visma eEkonomi för 2016.Deklarationen gick igenom ganska smidigt men det verkar som Visma "missat" att automatisera uppenbara grejer i Årsredovisningsdelen:Under "Förvaltningsberättelse" finns en flik "Eget kapital". Här finns inga förifyllda siffror från bokföringen av någon anledning och jag blir tvungen att leta omkring i bokföringen efter siffrorna. Denna flik ansågs för övrigt inte behövas av Visma Eget AB som jag använde tidigare och därför fyllde jag först inte i något här men då klagar Visma för att det inte stämmer med "balansräkningsrad" så man måste tydligen manuellt fylla i denna sida.Under "Förvaltningsberättelse" har jag fyllt i förslag på utdelning. Detta måste jag sedan ändå fylla i en gång till under "Årsstämmoprotokoll".//John
4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag måste lägga till en kommentar till här. Nu har jag manuellt letat upp siffrorna i bokföringen och fyllt i. Det stämmer dock fortfarande inte, det skiljer 1 kr!. Detta verkar bero på att i deklarationsdelen så fylls årets resultat i till ett visst belopp. I årsredovisningen så fylls ett belopp som är 1 kr lägre i! Det är också en kommentar i årsredovisningen under "balans- och resultaträkning" fliken "balansräkning" att en justering gjorts med -1 kr på raden "övriga externa kostnader". "J-ligt dumt" att Visma inte använder samma siffror i både deklarations- och årsredovisningsdelen känner jag. Vad är orsaken till detta? Skall man behöva fylla i "fel" siffror under fliken "Eget kapital" för att kunna får ut en årsredovisning?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Angående din första fundering om att delar utav förändringen av det egna kapitalet inte fylls i med automatik i förvaltningsberättelsen, så beror det på att de posterna inte har någon förändring på sig på motsvarande bokföringskonton i den löpande bokföringen. De flesta utav de olika posterna avseende förändringen av det egna kapitalet fylls dock i automatiskt i förvaltningsberättelsen, eftersom de flesta posterna faktiskt har motsvarande förändring, på bokföringskontot i ens bokföring. Se skärmklipp nedan där de gråa fälten har hämtats automatiskt, medan de vita fältet har fått fyllas i manuellt.De vita fälten som jag har fått fylla i manuellt, har alltså inte motsvarande förändring på sig i bokföringen - därför har deras värden inte kunnat hämtas hem med automatik till årsredovisningen. Om vi tar t ex utdelningen så brukar man i den löpande bokföringen först bokföra upp den beslutade utdelningen efter årsstämman, på konto 2898. När man sedan betalar ut utdelningen så bokför man det mot samma konto, d v s man nollställer konto 2898. Förändringen på det blir alltså noll totalt, och därför kan uppgiften inte hämtas in till årsredovisningen. Dock så har jag ju faktiskt betalat ut en utdelning under året, och måste följaktligen fylla i det - manuellt.

Samma sak gäller med aktieägartillskottet, vars förändring på bokföringskontonivå, inte kan spegla verkligheten på ett korrekt sätt. Om vi ger oss på en motsvarande förklaring som ovan, men med kontot som används i ens löpande bokföring avseende aktieägartillskottet, så brukar man där boka upp ett saldo på konto 2093 när företaget tar emot ett sådant. När företaget senare betalar tillbaks aktieägartillskottet, om så sker, så bokar man bort saldot på konto 2093. Förändringen på kontot under året motsvarar alltså både tillkommet aktieägartillskott samt återbetalat. I årsredovisningen ska man speca de olika delarna, hur mycket som mottagits och hur mycket som återbetalats, vilket alltså är en uppgift som inte framgår i ens löpande bokföring. Där finns ju bara den totala förändringen. Därför kan programmet inte föreslå heller dessa poster, utan de får också fyllas i - manuellt.

Men som sagt, det är enbart dessa två poster - utdelning och aktieägartillskott, som inte hämtas automatiskt till förvaltningsberättelsen. Övriga uppgifter vad gäller förändringen av det egna kapitalet, ska hämtas hem per automatik utan problem.


Angående din andra fråga om öresdifferensen i årsredovisningen, så beror det på att Bolagsverket vill ha det så - d v s inga ören upptagna. Du ställer in var du vill ta upp eventuella öresdifferenser, under Årsredovisning - Allmänna uppgifter - Avrundningsdifferens. Det finns förinlagda standardposter för var man brukar ta upp öresdifferenser, men dessa har du möjlighet att manuellt ändra på.

Det som sedan händer med ens bokföringsvärden i årsredovisningen om man har öressaldon på sina poster, är att alla kontosaldon avrundas till hela kronor. Avrundningen innebär att det kan bli en differens mellan de olika sidorna (tillgångar/skulder i balansräkningen, och intäkter/kostnader i resultaträkningen). Får man en sådan differens så höjer programmet automatiskt upp den sidan som ligger lägre (med 1 kr i ditt fall), på någon av posterna som finns inställda just under Allmänna uppgifter - Avrundningsdifferens. Vilken post som väljs beror på åt vilket håll differensen väger över. Detta var en funktion som vi la till i årets årsredovisningen då funktionen inte fanns förra året, vilket medförda att vissa fick problem i form utav en obalans i sin balans/resultaträkningen till bolagsverket. Du kan läsa mer om det i denna tråden.


Hoppas du fått svar på dina funderingar, och får ihop en snygg årsredovisning i programmet!

/Karl
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nu verkar det ha gjorts vissa uppdateringar i årsredovisningsdelen.

Det var i år ifyllt rätt mycket data i förväg men av någon anledning var man fortfarande tvungen att själv fylla i "Utdelning som bokförts under räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31" under "Förvaltningsberättelse" - "Eget kapital". Innan jag manuellt fyllde i förra årets utdelning under förvaltningsberättelsen så fick jag ett felmeddelande vid genereringen av årsredovisningen att det skiljde mellan fritt eget kapital i balansräknings-delen och förvaltningsberättelsen.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej John,

Du kan läsa mer om det i tråden Noten förändring av eget kapital stämmer inte

Ha det gott!