Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Åtgärna fel vid avstämning i Administration

Hej! jag har gjort avstämning av leverantörsskulder i Visma Administration 2000 och det finns några differens:
1)belopp saknas i reskontra- berod på manuela verifikationer.
2) fakturabelopp överstämmer inte med bokföring-berod på korrigering av verifikation (utbetalningsjournal). Vad kan man göra åt detta?

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
1. Om du antingen har bokfört fakturor manuellt, utan att ha automatisk överföring till bokföringen aktiverad vid utskrift av journaler, eller har korrigerat en verifikation manuellt kan du få detta meddelande.
2. Fakturan finns både i reskontran och i bokföringen men beloppen överensstämmer inte. Kontrollera om du har gjort några manuella ändringar på verifikationen efter att fakturan blivit journalförd. Om du har gjort ändringar och tycker att allt stämmer kan du bortse från meddelandet.

Du kan läsa mer om vad meddelandena betyder genom att klicka på länken nedan:
Informationstexter och förslag till åtgärder