Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Sortera efter:
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-09-23 13:31
Våra produkter känner av vilket operativsystem som används, och i de fall Windows 7 används installeras SQL Server 2014 Express istället.   Du kan fortfarande uppdatera till den senaste versionen utav våra program, men vi rekommenderar att man uppdaterar sitt operativsystem då Windows 7 av säkerhetsskäl inte bör användas. Läs mer i Viktig information till dig som använder operativsystemet Windows 7.   Använder du däremot en äldre SQL-version, exempelvis SQL Server 2008 Express, så stoppar installationen med ett meddelande om att du först måste installera en mellanversion som innehåller SQL Server 2014 Express. Dessa mellanversioner kommer du att kunna ladda ner via vår hemsida. Har du uppdaterat servern med nytt operativsystem, men fortfarande har klienter som använder Windows 7 så kommer det ändå att fungera. Men använder du Visma Byråstöd så installeras SQL-servern både på server och klient, och då kan det upplevas något långsammare när du använder funktionerna med utcheckning. Vår rekommendation är då att uppdatera operativsystemet även på klientdatorerna för att kunna använda SQL Server 2017 Express. Under hösten 2020 kommer vi att släppa versioner av Visma Byråstöd, Visma Administration, Visma Lön och Visma Tid med SQL Server 2017 Express, och vi rekommenderar att du installerar Visma Byråstöd först.   Operativsystem som kan användas tillsammans med SQL Server 2017 Express »
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-09-22 16:30
Om du får felmeddelande: Det går inte att uppgradera till denna version. För att göra det behöver du först uppgradera till version XXXX.X av programmet.    Om du av någon anledning använder en äldre SQL-version än SQL Server 2014 Express, exempelvis SQL Server 2008 Express, måste du först installera en mellanversion av programmet som innehåller SQL Server 2014 Express. Denna mellanversion finns eller kommer att finnas att ladda ner på vår hemsida under Ladda ner/Uppdatera och Viktig information för respektive program. Därefter kan du installera den senaste versionen med SQL Server 2017 Express.   Programmet det gäller är Visma Byråstöd. Under hösten kommer det även att gälla Visma Lön, Visma Administration och Visma Tid.
Visa fullständig artikel
av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER
Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Visma Spcs Systemkrav »
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-09-21 15:08
Här är en kort guide som visar hur du kontrollerar vilken SQL Server som du har installerad på din dator.   Använd sökfunktionen i Windows och skriv Tjänster (eller Services), och klicka på den. Leta upp tjänsten SQL Server (Visma). Högerklicka på tjänten och välj Egenskaper. På raden Sökväg till den körbara filen så ser du en sökväg. Om sökvägen innehåller MSSQL14.VISMA (som visas på bilden) använder du SQL Server 2017. Om sökvägen istället innehåller MSSQL12.VISMA så använder du SQL Server 2014.
Visa fullständig artikel
av Joanna Norlander APPLICATION SPECIALIST
Vi får ibland frågor om man kan arbeta med Visma Administration på en Mac-dator. Visma Administration är byggt för att fungera i Windows. Om du arbetar på en Mac behöver du därför  antingen ha en windowsmiljö installerad på din dator, eller så kan du kika i detta inlägg där vi tipsar om hur du kan använda Visma Administration som en molntjänst.   För dig som vill jobba helt webbaserat vill vi även tipsa om Visma eEkonomi som du kan arbeta med oavsett om du har en Mac- eller en Windowsdator. Läs mer om Visma eEkonomi på vår hemsida .
Visa fullständig artikel
av Joanna Norlander APPLICATION SPECIALIST
Det kan hända att kopplingen mot databasen i Visma Administration tillfälligt stoppas, exempelvis på grund av antivirusprogram. Om du möts av meddelandet “Det gick inte att ansluta till databasen” när du startar Visma Administration behöver du göra följande: Börja med att reparera databaser via Visma Assist. Det gör du genom att välja Start (Windows-knappen) - Visma Spcs - Visma Assist Administration . Här väljer du alternativet Reparera Visma Administration .   Om du fortfarande får samma meddelande efter reparationen bör du göra undantag för följande filer i din brandvägg: SQL-Servern: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe SQL-Browser: C:\Program Files(x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe Administrations programfil: C:\Program Files(x86)\SPCS\SPCS Administration\spcsadm.exe Skulle du ha fortsatta problem efter att du gjort ovan rekommenderar vi att du tar kontakt med vår supportavdelning. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida .
Visa fullständig artikel
av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER
Från version 2020.0 av Visma Administration kan du ha ett smart samarbete där din kund fakturerar och hanterar betalningarna i Visma eEkonomi Fakturering, och du tar hand om resten i Visma Administration. Läs mer hur det funkar »
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-07-02 15:49
I krispaketet för Covid -19 finns beslutet att staten hjälper till och stöttar hyresvärdar med hyressänkningar för deras hyresgäster, med ett hyresstöd. Stödet gäller hyresgäster i bland annat sällanköpshandel, hotell, restaurang, butikshandel, logihandel men även till exempel tandläkare, hår- och kroppsvård och fysioterapeutisk verksamhet. Du hittar hela listan här: https://www.regeringen.se/496d3a/contentassets/75d6819de4f042499730cc438b712dac/200407-sni-koder_branscher-att-ta-emot-hyresstod.pdf Ersättningen gäller de hyresvärdar som gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader mellan 1 april- 30 juni. Ansökan gör du i efterhand mellan 1 juli - 31 aug 2020 till din regions länsstyrelse/Boverket. (information kommer på Boverket när e-tjänst finns tillgänglig)   För att kunna söka stöd behöver du som hyresvärd: Ha ett avtal med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020 (det gäller alltså inte nytecknade avtal). Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Senast den 30 juni ska du och hyresgästen har kommit överens om rabatten och den ska gälla under perioden 1 april till 30 juni. Hyran ska vara lägre än det fasta belopp som hyresgästen skulle ha betalat enligt det avtal som gällde 1 mars 2020. I övrigt ska villkoren vara oförändrade i överenskommelsen.   Du kan få stöd med maximalt 50% av den nedsatta hyran. Stödet kan aldrig bli högre än 25% av den ursprungliga fasta hyran.   Exempel: Den ordinarie hyran är 8000kr/månad exklusive moms. Momsen är 2000:-. Hyresvärden kan ge rabatt på hälften av hyran exklusive moms, dvs 4000:-. Hyresvärden kan få stöd från staten med 2000:-/månad (hälften av rabatten). Eftersom hyresgästen står för hela momsbeloppet blir fakturan såhär: Hyra: 4000:- Moms: 1500:- (här har man räknat på hela beskattningsunderlaget 4000+ 2000 = 6000) Att betala: 5500:- I momsdeklarationen ska 6000 redovisas i ruta 05 och 1500 i ruta 10. Eftersom fakturorna kommer se lite konstiga ut är det viktigt att du stämmer av med din hyresgäst så att de är införstådda i vad reglerna innebär. Så här gör du i Visma Administration och Visma Fakturering: Obs! Jag har inte tagit hänsyn till om du använder avtalsfakturor utan visar bara hur du ändrar på en faktura.   Om du vill skicka en faktura till din kund som vanligt får du göra en manuell justering på den. (Använd de bokföringskonton som du brukar använda). Lägg in hyran med det lägre beloppet. I vårt exempel 4000:- Lägg ev in en textrad med förklaring om att du behöver justera momsbeloppet. Lägg in ytterligare en rad med hyran som staten står för. I vårt exempel 2000:- (det går givetvis att lägga in det i rad 1 tillsammans med hyran som kunden ska betala). Lägg därefter in en rad med hyran som staten står för, men med minustecken i kolumnen Antal. I vårt exempel -2000. I kolumnen Momskod ändrar du till 0. Fakturan kommer nu ha ett totalbelopp på 5500:- varav moms 1500:-     Skapa därefter en ny verifikation under Bokföring - Verifikationer. Lägg in ditt hyreskonto med beloppet som staten står för i kredit. I vårt exempel 2000. Registrera samma belopp i debet. Vill du särskilja fordran från staten så väljer du ett underkonto till 1510, ex 1511. Konto Debet Kredit 3041 - Försäljning tjänst 25%   X 15xx - Fordranskonto för fordran från staten X   Du kommer få upp både fakturan och den här verifikationen som avvikelser i momskontrollen, men de tar ut varandra och blir korrekt.   Vill du läsa mer? - här är bra länkar: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/regeringen-har-beslutat-om-tillfallig-rabatt-for-fasta-hyreskostnader-i-utsatta-branscher/ https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/321570.html#update_20200421202503 https://www.srfkonsult.se/newswire/hur-redovisas-moms-vid-hyresbidrag/
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-29 09:11
Du kanske gör som många av våra kunder - använder våra tjänster som exempelvis e-fakturering via Visma AutoInvoice eller betalningspåminnelser via Visma AutoCollect. Har du fler företag i Visma Administration och du även vill använda våra internettjänster i dessa företag, behöver du lägga till ytterligare ett kundnummer på din användarprofil (din e-postadress) hos Visma Spcs.  Här kan du  Registrera konto för internettjänster »   När du fyllt in uppgifterna ska du även lägga in dina inloggningsuppgifter i rätt företag i programmet. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/Internettjänster och knappen Ange inloggningsuppgifter.  Därefter klickar du på Synkronisera och väljer det företaget i listan som du har öppet i programmet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:21
Det måste finnas ett lokalt installerat mejlprogram på datorn för att du ska kunna skicka e-post direkt från Visma Administration/Visma Lön. På nyare datorer följer det med ett mejlprogram från Outlook (Klicka-och-kör version/Click-To-Run-version) som är en app och det är inte ett fullständigt installerat program. Detta gör att vi inte kan garantera att denna tredjepartslösning fungerar. Läs mer om på Microsofts sida » För att kunna skicka e-post behöver du antingen uppgradera/köpa Outlook eller köpa något annat lokalt installerat e-postprogram. Behöver du skicka dina fakturor via e-post kan du använda Visma AutoInvoice där du kan välja om du vill skicka e-post, brev eller helt elektroniskt.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:20
Börja med att kontrollera att du har valt ditt e-postprogram som standardprogram för e-post i Windows under Start - Standardprogram - Ange dina standardprogram. E-postprogrammet måste vara lokalt installerat och ha stöd för MAPI. Detta kan bero på att en registernyckel saknas. Gå in under Start - Kör. Skriv regedit och tryck på Enter. Om du använder registereditorn fel kan det medföra allvarliga problem för din dator.   Om du har 32-bitars version av Windows eller 64-bitars version av Windows med 64-bitars e-postprogram ska du bläddra dig fram till följande sökväg.  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\   Om du har 64-bitars version av Windows med 32-bitars e-postprogram ska du istället bläddra dig fram till följande sökväg.  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\   Har du 64-bitars version av Windows med 64 bitars e--postprogram behöver du bägge dessa sökvägar.  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\   Finns inte MAPI, MAPIX och MAPIXVER under sökvägarna ovan måste du lägga till dessa strängvärden på varje sökväg. Högerklicka i det högra fältet och välj Nytt - Strängvärde:   MAPI ska ha datavärde 1 MAPIX ska ha datavärde 1 MAPIXVER ska ha datavärde 1.0.0.1     Du kan läsa mer på Microsofts hemsida  http://support.microsoft.com/kb/834008 under rubriken Workaround.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:19
Se vår sida där vi samlat allt du behöver när det gäller årsavslut, Checklista Årsavslut »
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:18
Om du vid utskrift i Visma Administration/Förening/Fakturering får felet: "Det finns ingen standardskrivare installerad i Windows".   Lösning: 1. Kontrollera så att det finns en skrivare installerad under Kontrollpanelen – Enheter och skrivare. Och att den är satt som standardskrivare (grön markering på skrivaren).   2. Byt namn på programmets ini-fil, exempelvis Visma Administrations ini-fil heter spcsadm.ini byt till spcsadm_gammal.ini. Programmet måste vara nerstängt när man byter namn på filen. Ini-filen skapas om när programmet startas nästa gång. Standardsökväg till programmens ini-fil:   C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\spcsadm.ini  C:\ProgramData\SPCS\SPCS Förening\spcsfor.ini C:\ProgramData\SPCS\Visma Spcs Fakturering\spcsfkt.ini   3. Kör programmet som administratör genom att högerklicka på genvägen till programmet och välj kör som administratör.   4. Installera om skrivaren eller uppdatera drivrutinerna på skrivaren.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:18
Om du ska göra undantag för Visma Administrations filer i ditt antivirusprogram/brandvägg, då är det följande filer och mappar som gäller. - Filändelserna .cdx, .dbf, .tr, .mll och .mlc - Programfilen: spcsadm.exe   Standardsökväg: C:\Program\SPCS\SPCS Administration alternativt C:\Program (x86)\SPCS\SPCS Administration - Mappen SPCS Administration innehållande Företag och Gemensamma filer   Standardsökväg: C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:17
Observera att denna artikel inte gäller om du har Visma Webshop/Webshop+.   Om du har Visma Administration 5.2 eller senare och en webbshop från en tredjepartsleverantör/integrationspartner.    För att komma åt bockrutan för webbshopartikel på artiklarna måste du göra nedanstående förändring.   Lösning: 1. Gå in under Hjälp – Om Visma Administration – Systeminfo 2. Utforska företagskatalogen 3. Öppna FTG.ini 4. Stäng ner Visma Administration (Visma Administration måste vara nedstängt för att det ska slå igenom) 5. I programmet Anteckningar där Ftg.ini har öppnats. Gå in under Redigera och välj Sök. Sök efter Webshop. Om du finner dessa rader:     [Webshop]     Aktiv=0     så ändrar du 0 till 1 så att det istället står:     [Webshop]     Aktiv=1     Om du inte har de raderna i filen så skriver du in det längst ner i filen. 6. Spara och stäng ner filen.  7. Starta Visma Administration så ska det nu vara aktiverat.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:16
Nedan hittar du standardsökvägarna för Visma Förening.   Sökvägarna gäller för följande operativsystem: Windows 7/8/10 och Server 2008/2012   - Föreningar C:\ProgramData\SPCS\SPCS Förening\Föreningar   - Gemensamma filer C:\ProgramData\SPCS\SPCS Förening\Gemensamma filer   - Programfiler C:\Program\SPCS\SPCS Förening alt.  C:\Program (x86)\SPCS\SPCS Förening   - SpcsFor.ini C:\ProgramData\SPCS\SPCS Förening
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:15
Om du mejlar en PDF-fil skapad från våra program till exempel en faktura, när mottagaren får mejlet så har PDF-filen bytt namn till Winmail.dat.   Lösning: Använder du Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Office Outlook 2010 följ det som står på nedanstående länk. https://support.microsoft.com/sv-se/kb/958012
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:15
Om du i Visma Administration/Fakturering/Förening förhandsgranskar till bildskärm eller om du skriver ut till PDF och loggan inte kommer med på utskriften.   Lösning: 1. Kan uppstå om filnamnet på loggan är väldigt långt. Korta ner det i så fall (får ej vara över 26 tecken).   2. Loggans filstorlek är över 1 mb, minska ner den via ett bildredigeringsprogram i så fall. Eller välj en annan logga som inte är över 1 mb.   3. Öppna loggan i Paint och spara om den till .jpg-format. När loggan väljs upp i programmet görs den om till BMP.   Efter varje steg måste loggan plockas upp på nytt inne i mallen.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:12
Om du vid programstart får felmeddelandet: ”Det här programmet kunde inte startas eftersom MSVCP110.dll inte kunde hittas. Det här problemet kanske kan rättas till genom att du installerar om programmet”.  Lösning: Kolla lösning 1 först för att se om Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) redan finns installerad, reparera den i så fall. Finns den inte gå vidare med lösning 2. Lösning 1: 1. Gå in i kontrollpanelen. 2. Gå till program och funktioner. 3. Leta upp Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 11.0.61030 4. Markera den och välj ändra. 5. Välj att reparera. 6. Starta sedan ditt program från oss. Lösning 2: 1. Gå in på sidan: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679  2. Klicka på Download. 3. Bocka i VSU_4\vcredist_x86.exe 4. Klicka på Next. 5. Kör filen när den har laddats ner och välj Install. 6. Starta sedan ditt program från oss.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-26 10:11
Om du får ”Inställningarna på din dator gör det inte möjligt att kontrollera om det finns en ny version” när du klickar uppdatera programversion inne i programmet.   Prova följande för att lösa det: 1. Gå in under Kontrollpanelen – Administrationsverktyg – Tjänster och leta upp i listan den tjänst som heter Background Intelligent Transfer Service, är den stoppad, välj att starta den genom att högerklicka på tjänsten och välj starta.   2. Klicka på Uppdatera programversion igen.
Visa fullständig artikel
Awesome
Genvägar
Inloggade användare (285)