Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Boka in ingående resultat

Har fått från revisorn uppgifter på ingående resultat tom 130228. Dessa siffor skall jag lägga in i Visma 500 med verifikationer. Min fråga är - tex. konto 3041 vilket motkonto skall jag använda?
Det ackumelerat värdet - läggs det debet eller kredit om summan är +50.000?
Inger

1 SVAR 1
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej Inger!

Kommer revisorn fortsätta sköta bokföringen åt dig, eller är det tänkt att du ska ta över från och med nu?
Vet du om din revisor har bokfört verifikationerna fram till 130228 åt dig? I så fall kanske det är lättast om du ber honom om en SIE-fil vilket gör att du får över alla verifikationerna direkt in i ditt program.
Har revisorn använt programmet Visma Administration kan du få en säkerhetskopia och på så vis få med dig både detta och tidigare år.

Annars är 3041 ett försäljningskonto.
Konton i klass 3 ökar i kredit, vilket betyder att om du har 50 000:- i intäkter ska beloppet ligga i kredit.

Har intäkterna kommit in via försäljning så är kanske ett konto i klass 1 rätt att använda. Exempelvis 1930 för bankkontot.

Har du några underlag att utgå från?

Återkom så hjälper jag dig gärna vidare!
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~