Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

En rad för för varje händelse på fakturajournalen

Jag fakturerar 73 medlemmar i vår samfällighet varje kvartal. Respektive faktura innehåller fyra artiklar. Innan jag uppdaterade Visma Adm 500 har jag i fakturajournalen fått en rad för varje medlem, alltså summan av fakturabeloppet. Bokföringsunderlaget har sedan blivit totalbeloppet av alla 73 fakturorna. Efter uppdateeringen får jag alla artiklar utskivna för varje medlem både i fakturajorurnal och bokföringsunderlag. Både journal och underlag blir 6 sidor. Hur ändrar jag så att jag får det som det var tidigare? Alltså ett bokföringsunderlag som är summan av journalen, bara ett belopp som fordran och ett som intäkt. Och i journalen endast summabeloppet av artiklarna för respektive medlem.

Med vänlig hälsning
Hasse 

8 SVAR 8
Fd medlem
Inte tillämpbar

När du skriver ut din  fakturajournal kan du ta bort bockar i ruta "skriv ut kontering för varje faktura" och "Bokföringsunderlag detaljerat" så tror jag det blir bättre,
Så gör jag i Adm 100 och jag har för mig att det är linande i 500

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ahh. Bra bra. Tack för svaret. Vet någon varifrån man skriver ut gamla inbetalnings- och fakturajournaler?
Fd medlem
Inte tillämpbar

klicka på "Bokföring" i överkant på bildskärmen så ska alternativet "Gamla journaler " dyka upp synligt kanske till vänster i överkant (så funkar 1000)

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Annars finns sökvägen angiven under "Hjälp"

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

För att alltid kunna få ut en gammal journal som de ser ut första gången sparar jag alltid ner dem i pdf från början.

De som man får ut sen ser inte ut som jag vill ha dem iaf.

Fd medlem
Inte tillämpbar

Varför inte se till att utskriften av gamla rapporter ser ut som de gör från början?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej

Det är sant det du säger - när du skriver ut gamla journaler får den inte samma utseende som originalet.

Mia
Fd medlem
Inte tillämpbar

Gamla journaler förtecknar bara fakturor och visar konteringen av dem men saknar bokföringsorder-delen.

Mikael Pettersson