Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Fel i Bokslut och redan godkänt av Bolagsverket

Har 2015 debiterat  på ett kostnadskonto i stället för att debitera personalskatt. Upptäckte det inte förrän det passerat Bolagsverket. Hur kan jag få till det för 2016 så Balansräkningen blir rätt?

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Om man ser till Bokföringsnämndens råd till god redovisningssed så ska det inte vara lämpligt med rättelse av fastställda årsredovisningar utan att fel bör rättas i den redovisningsperiod där felet upptäckts. Tolkar man detta ska verifikationen där du bokar om din felaktighet dateras då du upptäckte felet. 

/Mia